Wersje archiwalne dokumentów dotyczących warunków przewozu

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123 z 12.5.2011) Koleje Dolnośląskie publikują poniżej archiwalne wersje informacji dotyczących warunków przewozu (zgodnie z pkt. 4.2.4.1. rozporządzenia), przewozu osób o ograniczonej sprawności ruchowej i pomocy dla nich (zgodnie z pkt. 4.2.6.1. rozporządzenia) oraz przewozu rowerów (zgodnie z pkt. 4.2.7.1. rozporządzenia).

Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób rzeczy i zwierząt Koleje Dolnośląskie S.A. (RPO-KD)

Załączniki

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD)

Załączniki

Taryfa przewozowa osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD)

Załączniki

Cennik – Wykaz opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A

Załączniki

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży eKD

Regulamin usługi „Bilet przez telefon komórkowy” w Kolejach Dolnośląskich S.A

Regulamin sprzedaży przez KOLEO biletów na przejazd pociągami przewoźnika Koleje Dolnośląskie S.A.

Szczególne warunki internetowej sprzedaży biletów przez System E-PODRÓŻNIK BILETY na przewóz osób, rzeczy i zwierząt pociągami i autobusami uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie S.A.

Zasady przewozu rowerów w wagonach rowerowych

Regulamin sprzedaży przez BILKOM biletów na przejazd pociągami przewoźnika Koleje Dolnośląskie S.A.

Regulamin oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”

Regulamin oferty „Dolnośląski Bilet Weekendowy”

Regulamin oferty „Taryfa lokalna”