Zarząd i Rada Nadzorcza Kolei Dolnośląskich S.A.

Zarząd spółki

Rada nadzorcza

Jarosław Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Kulczyński

Członek Rady Nadzorczej

Adam Babuśka

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Czech

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Falkiewicz

Członek Rady Nadzorczej