Zarząd i Rada Nadzorcza Kolei Dolnośląskich S.A.

Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza

Jarosław Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Falkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Babuśka

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Czech

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Smoliński

Członek Rady Nadzorczej