A A Czcionka

Zarząd i Rada Nadzorcza Kolei Dolnośląskich S.A.

Zarząd spółki

Rada nadzorcza

Jarosław Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Zubko

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Babuśka

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Czyż

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kulczyński

Członek Rady Nadzorczej