A A Czcionka

Honorowanie biletów

innych przewoźników i organizatorów w pociągach KD

Bilety wystawione według ofert „POLREGIO” sp. z o.o.

warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PR

Od 1 maja 2021 bilety zakupione przez elektroniczne kanały sprzedaży na pociągi REGIO są honorowane na przejazd w pociągach Kolei Dolnośląskich.

Jednorazowe

według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% – wydane na pociągi REGIO

dla posiadaczy REGIOkart – wydane na pociągi REGIO

według oferty „POŁĄCZENIE W DOBREJ CENIE’’

według oferty „TY I RAZ, DWA, TRZY” – wydane na pociągi REGIO

według oferty „REGIO Senior”

dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

według oferty „Pakiet Podróżnika” - wydane na pociągi REGIO

dla uczestników przejazdów grupowych

Bilety odcinkowe imienne - tygodniowe

według taryfy normalnej

dla posiadaczy REGIOkart

według oferty „REGIO Senior”

Bilety odcinkowe imienne - miesięczne

według taryfy normalnej

z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% wydane na pociągi REGIO

dla posiadaczy REGIOkart – wydane na pociągi REGIO

według oferty „REGIO Senior”

według oferty „Wrocławski bilet zintegrowany PTA”

dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

Bilety odcinkowe imienne - kwartalne

według taryfy normalnej

dla posiadaczy REGIOkart

według oferty „REGIO Senior”

Bilety sieciowe miesięczne

według taryfy normalnej

z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 93%

dla posiadaczy REGIOkart

według oferty „REGIO Senior”

dla pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

bilety sieciowe miesięczne z ulgą 50% nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich

Bilety na przewóz

psa

bagażu

roweru - jednorazowy i miesięczny

Bilety wystawione wg ofert Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

Od 13 grudnia 2020 r. wprowadza się wzajemne honorowanie biletów przez Koleje Dolnośląskie i Koleje Wielkopolskie na odcinku Milicz – Krotoszyn

Jednorazowe

według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%

z ulgą 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów

z ulgą 50% przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów

według taryfy RAZEM w ofercie „Ty i raz dwa trzy”

według taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty Wielkopolskiej lub Karty Wielkopolskiej - KDR

według oferty Bilet 60+

według oferty dla podróżnych z Międzynarodową Kartą Zniżek FIP oraz biletem FIP wystawionym na przejazd pociągami przewoźnika KW

Bilety odcinkowe imienne - tygodniowe, miesięczne, kwartalne

według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%

z ulgą 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów

z ulgą 50% przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów

według taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty Wielkopolskiej lub Karty Wielkopolskiej - KDR

według oferty Bilet 60+

Bilety na przewóz

psa

rzeczy

roweru

Bilety wystawione według ofert „PKP Intercity” S.A. (PKP IC)

warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PKP IC

 

Bilety jednorazowe

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ

według oferty „Pakiet Podróżnika”- wydane na pociągi REGIO

Bilety wielokrotne

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail)

Bilety sieciowe

Karty INTERCITY (normalne, z ulgą 50%)

Bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do:

biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT)

Kart INTERCITY

Bilety wystawione według oferty wspólnej przewoźników: Arriva RP, (Koleje Dolnośląskie), Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Warszawska Kolej Dojazdowa

Bilety wielokrotne

bilety 24-godzinne, wystawione według oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”

Bilety wystawione według ofert České dráhy, a.s. (ČD)

warunki ofert są dostępne na stronie internetowej ČD

Bilety jednorazowe

Taryfa MPS (oferta wspólna ČD i KD) – na obszarze przygranicznym oraz do wskazanych stacji stacji w komunikacji krajowej obsługiwanej przez KD (w ramach relacji dostępnych w ofercie Taryfa MPS)

Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe dozwolone stacje docelowe w Polsce zależne od punktu granicznego: JAKUSZYCE (Gr) - Szklarska Por. G., Jelenia Góra, Boguszow Gorce W., Lubań Śl., Wałbrzych, Jaworzyna Śląska, Zgorzelec, Wrocław Gł., Legnica

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ

Bilety wielokrotne

Celodenní jízdenka honorowany od granicy państwa do stacji Szklarska Poręba Jakuszyce

Celodenní jízdenka+Polsko - na obszarze przygranicznym ograniczonym stacjami Zgorzelec - Węgliniec - Miłkowice - Legnica - Wrocław Główny - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne - Międzylesie - Kudowa Zdrój

Skupinová víkendová jízdenka honorowany od granicy państwa do stacji Szklarska Poręba Jakuszyce

Skupinová víkendová jízdenka+Polsko - na obszarze przygranicznym ograniczonym stacjami Zgorzelec - Węgliniec - Miłkowice - Legnica - Wrocław Główny - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne - Międzylesie - Kudowa Zdrój

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail)

Bilety na przewóz

bilety na przewóz roweru w Taryfie MPS – uprawniają do przewozu roweru wszystkimi pociągami KD do Szklarskiej Poręby Jakuszyc / Szklarskiej Poręby Huty / Szklarskiej Poręby Górnej, zgodnie z relacją wskazaną na bilecie

bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT również do biletów wystawionych według oferty specjalnej Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe)

Bilety wystawione według ofert GW Train Regio a.s. (GWTR)

Bilety jednorazowe

wystawione od dowolnej stacji w Czechach do punktu granicznego Kralovec(Gr) – są honorowane do stacji Lubawka

Bilety wielokrotne

GWTR+Polsko - na linii kolejowej Lubawka Gr - Sędzisław - Jelenia Góra – Wałbrzych Szczawienko

Bilety wystawione według ofert Leo Express (LET)

warunki ofert są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Leo Express

bilety w relacjach międzynarodowych wydane w kanałach tradycyjnych i internetowych

Bilety wystawione według ofert DieLänderbahn GmbH (DLB)

Bilety jednorazowe

wystawione od dowolnej stacji w Niemczech do stacji Görlitz – są honorowane do stacji Zgorzelec

Dresden-Wroclaw-Spezial – uprawniają do przejazdu wszystkimi pociągami KD, zgodnie z relacją wskazaną na bilecie

Bilety wielokrotne

trilex-Tagesticket – są honorowane do stacji Zgorzelec

Bilety okresowe

wystawione od dowolnej stacji w Niemczech do stacji Görlitz – są honorowane do stacji Zgorzelec

Bilety wystawione według ofert Deutsche Bahn AG (DB)

Bilety jednorazowe

wystawione według oferty specjalnej "Kulturzug Berlin - Wrocław" - są honorowane w "Pociągach do Kultury" Wrocław - Berlin / Berlin – Wrocław

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Bilety wielokrotne

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail) - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Brandenburg-Berlin-Ticket - są honorowane do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Schönes-Wochenende-Ticket - są honorowane do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Bilety na przewóz

bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT)

bilet jednodniowy na przewóz roweru - jest honorowany do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Bilety wystawione według ofert Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)

warunki ofert są dostępne w języku polskim na stronie internetowej ZVON

Bilety wielokrotne

EURO-NYSA-TICKET – są honorowane we wszystkich pociągach KD na odcinkach: Bolesławiec - Węgliniec - Zebrzydowa - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Lubań Śląski - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Zebrzydowa, Lubań Śląski - Węgliniec, Zgorzelec Miasto - Jerzmanki i Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (- Harrachov)

EURO-NYSA-TICKET - grupa – są honorowane we wszystkich pociągach KD na odcinkach: Bolesławiec - Węgliniec - Zebrzydowa - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Lubań Śląski - Zgorzelec (- Görlitz), Lubań Śląski - Węgliniec, Zgorzelec Miasto - Jerzmanki i Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (- Harrachov)

Bilety na przewóz roweru

roweru do biletu EURO-NYSA-TICKET – honorowany we wszystkich pociągach KD łącznie z biletem EURO-NYSA-TICKET lub EURO-NYSA-TICKET - grupa

Bilety wystawione według oferty „Wspólny Bilet” (z wyjątkiem połączeń specjalnych oraz "Pociągu do Kultury")

Zasady i warunki stosowania „Wspólnego Biletu” (ZW-WB) są opublikowane na stronie internetowej PKP Intercity.

Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników znajdziesz TUTAJ.

Bilety jednorazowe

według oferty „Wspólny Bilet”

Bilety na przewóz

rzeczy, roweru lub psa według oferty „Wspólny Bilet”

Od 01.07.21 bilety na przejazd komunikacją miejską wydane przez miasto Wrocław oraz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w granicach miasta Wrocławia wynikające z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nie są już honorowane. Więcej informacji: kolejedolnoslaskie.eu/urbancard.

Bilety OSŻD nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.

Honorowanie biletów wydanych według taryf międzynarodowych SCIC-NRT i SCIC-TWZ nie dotyczy połączeń specjalnych oraz „Pociągu do Kultury” Wrocław – Berlin – Wrocław.