Kongres Praktyków Kolei Regionalnej

06.03.2024 r. | Wrocław

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Kongresu Praktyków Kolei Regionalnej

 

Szanowni Uczestnicy Kongresu,

pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa obecność i zaangażowanie podczas pierwszej, historycznej edycji Kongresu. Wasze aktywne uczestnictwo oraz inspirujące dyskusje wzbogaciły nasze spotkanie i przyczyniły się do jego sukcesu.

Dziękujemy za wspólną analizę osiągnięć oraz wyzwań, jakie stoją przed sektorem kolejowym w naszym regionie. Wasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie stanowią istotny wkład w tworzenie nowych, kreatywnych strategii dla przyszłości transportu kolejowego.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość budowania partnerstw oraz wymiany doświadczeń, które miały miejsce podczas naszego spotkania. Wasza aktywność otworzyła przestrzeń do dialogu i inspiracji, której efekty z pewnością będą odczuwalne w dalszym rozwoju sektora kolejowego w Polsce.

Ponownie dziękujemy za Państwa obecność i wspólną pracę nad kreowaniem przyszłości regionalnego transportu kolejowego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz naszego magazynu „Odjazd” z relacją ze spotkania. Do zobaczenia na kolejnych edycjach Kongresu!

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

 

 

Kongres Praktyków Kolei Regionalnej organizowany jest przez Koleje Dolnośląskie S.A. Spotkanie, które odbędzie się 6 marca 2024 r. we Wrocławiu, stanowi wyjątkową okazję dla ekspertów, decydentów oraz praktyków z sektora transportu kolejowego, aby wspólnie szukać nowych, kreatywnych strategii, przyglądając się najlepszym praktykom z kraju i zagranicy.

Kongres skupiać się będzie na analizie osiągnięć oraz wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem kolejowym w regionie. Eksperci przedstawią najnowsze trendy w dziedzinie infrastruktury, a także perspektywy rozwoju strategii transportowej. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz budowania partnerstw, które przyczynią się do dalszego rozwoju i doskonalenia systemu transportu kolejowego w Polsce.

Zapraszamy Państwa do udziału w Kongresie, gdzie w atmosferze inspirującej dyskusji będziemy wspólnie kreować przyszłość regionalnego transportu kolejowego.

Program Kongresu Praktyków Kolei Regionalnej

Prelegenci:

Piotr Malepszak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Znany i ceniony ekspert w branży kolejowej. Pochodzi z rodziny o wieloletnich kolejarskich tradycjach. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Stypendysta Purdue University w USA. W latach 2008 – 2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017 – 2018 członek zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich SA. W latach 2018 – 2020 w spółce Centralny Port Komunikacyjny (CPK) był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki. Od 2021 r. pełnomocnik ds. kolei prezydenta miasta Gdańska, ekspert Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w obszarze infrastruktury kolejowej.

 

Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu Prawa Bankowego oraz Prawa Inwestycyjnego. Uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym. Uprawnienia radcy prawnego od 2012 roku. Od początku kariery zawodowej związany z samorządem. Pierwszą pracę podjął w 1999 roku w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W latach 2002 – 2006 pełnił funkcję Rzecznika Prasowego Prezydenta oraz Pełnomocnika ds. Nowych Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Lubinie. Następnie pracował jako prokurent i dyrektor ds. inwestycji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu w Powiecie Lubińskim. Został radnym Powiatu Lubińskiego w 2006 roku. Jest także radnym Województwa Dolnośląskiego (kadencje 2010-14, 2014-18 i obecna). Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiada za Departament Infrastruktury.

 

Tomasz Warchoł - Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie

Ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu integracji europejskiej o profilu ekonomicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2010-2014 pracował jako specjalista w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Później przez rok był szefem zespołu w Departamencie Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury. W latach 2015-2016 był audytorem w Polskim Centrum Akredytacji i ekspertem Transportowego Dozoru Technicznego. W roku 2016 został zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury. W latach 2019-2020 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W marcu 2020 roku wszedł do zarządu spółki Koleje Małopolskie. Jego prezesem został w październiku 2020.

 

dr Michał Beim - Ekspert ds. transportu

ORCID: 0000-0001-7103-5858

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Absolwent gospodarki przestrzennej na UAM. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mobilności i Transportu na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern. Autor lub współautor ponad 80 publikacji naukowych i kilkudziesięciu artykułów opinii na łamach prasy codziennej lub branżowej. Bada związki planowania przestrzennego z polityką transportową.

 

dr Jakub Majewski - Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

ORCID: 0000-0001-5754-9772

Analityk i specjalista w zakresie mobilności i logistyki, rozwoju systemów transportowych oraz inwestycji infrastrukturalnych zawodowo związany z planowaniem przestrzennym i rynkiem kolejowym. Doktor nauk humanistycznych ze specjalizacją z zakresu polityki transportowej, aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Od 2001 r. specjalista w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego i prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Następnie członek zarządów i rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a następnie menedżer w PL.2012 odpowiedzialny za inwestycje infrastrukturalne przed UEFA Euro 2012. Od 2001 r. specjalista w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego. Następnie członek rad nadzorczych i zarządów przewoźników i zarządców infrastruktury kolejowej – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i PKP Polskie Linie Kolejowe. W 2012 powołany na stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a od 2014 Prezesa Fundacji Pro Kolej”. Autor i recenzent kilkudziesięciu artykułów naukowych, opracowań analitycznych, studiów wykonalności oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Agnieszka Zakęś - Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Doświadczona specjalistka zajmująca się infrastrukturą, związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Jako Dyrektorka Departamentu Infrastruktury w UMWD odpowiada za strategiczne planowanie i nadzór nad realizacją projektów infrastrukturalnych regionu. Jest również jedną z kluczowych postaci w gronie osób, któremu Koleje Dolnośląskie S.A. zawdzięczają swoje powstanie. Jej profesjonalizm i zaangażowanie przyczyniają się do skutecznego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na Dolnym Śląsku. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz umiejętnościom menedżerskim Agnieszka Zakęś odgrywa istotną rolę w kreowaniu pozytywnych zmian na poziomie regionalnym oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury.

Tadeusz Szulc - Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym, a także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania „Europejski Model Zarządzania”. Posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. Z PKP S.A. związany od 1984 r. Był odpowiedzialny za liczne projekty związane z modernizacjami infrastruktury kolejowej. Ekspert w zakresie obrotu nieruchomościami.

 

Tomasz Maciejewski - Dyrektor ds. Kolei, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Pasjonat kolei, z zamiłowania maszynista kolejowy. Dyrektor ds. Kolei w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Od 2004 roku zawodowo zajmuje się przejmowaniem na rzecz samorządów nieczynnych linii kolejowych: linia z Wrocławia do Trzebnicy, do Jakuszyc, do Bielawy, linia Chojnów – Rokitki, Duninów – Chocianów, Gryfów Śląski – Świeradów-Zdrój.

 

Łukasz Sęk - Kierownik Działu Transportu Kolejowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Magister inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Transport, specjalizacja Organizacja i Projektowanie Systemów Transportowych. Od 2011 roku pracownik Działu Organizacji i Promocji Transportu w Wydziale Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a od 2019 roku Kierownik Działu Transportu Kolejowego. Współautor „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego” oraz opracowania pn. „Wrocławska Kolej Metropolitalna. Model obsługi komunikacyjnej aglomeracji wrocławskiej”.

 

Wojciech Zdanowski - Wiceprezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie

Współautor koncepcji utworzenia Kolei Dolnośląskich S.A., obecnie Wiceprezes Spółki. Jego  doświadczenie w branży kolejowej sięga wielu lat i obejmuje różnorodne stanowiska zarządcze oraz kierownicze. Znany z determinacji i zaangażowania w rozwój kolei regionalnej, czym zdobył uznanie zarówno wśród kolegów z branży, jak i wśród decydentów oraz ekspertów. Jego wizja skupia się na doskonaleniu infrastruktury kolejowej, poprawie jakości usług oraz promowaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu. Jako wiceprezes zarządu Kolei Dolnośląskich, kontynuuje misję modernizacji i rozwoju kolejowych połączeń regionalnych, mając na celu zapewnienie skutecznej i efektywnej sieci transportowej na Dolnym Śląsku.

Bartosz Jungiewicz - Dyrektor ds. Handlowych, Koleje Dolnośląskie

Ekspert od systemów sprzedaży e-commerce w transporcie publicznym. Obecnie dyrektor ds. handlowych w spółce Koleje Dolnośląskie S.A., który z powodzeniem realizuje cele w ramach wdrażania rozwiązań informatycznych z zakresu sprzedaży oraz obsługi pasażerskiej. Pomysłodawca wielu ciekawych innowacji z zakresu przewozu rowerów w transporcie kolejowym. Miłośnik Dolnego Śląska, który angażuje się w rozwój turystyki regionu. Absolwent MBA.

Prezentacje do pobrania: