Projekty Unijne

Zobacz projekty, które realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

Projekt FEDŚ
Projekt FEDŚ

Zakup nowych pięcioczłonowych EZT

ZOBACZ
AGLOMERACYJNA KOLEJ DOLNOŚLĄSKA
Zakup taboru kolejowego

do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

ZOBACZ
45WE "Impuls"
Projekt RPO

45WE "Impuls"

ZOBACZ
Rozbudowa zaplecza technicznego
Rozbudowa zaplecza technicznego

do obsługi i serwisowania taboru Spółki

ZOBACZ
31WE "Impuls"
Projekt POIiŚ

31WE "Impuls"

ZOBACZ
Link i KD GO
Projekt RPO

Link i KD GO

ZOBACZ
36WEa "Impuls"
Projekt RPO

36WEa "Impuls"

ZOBACZ
31WE "Impuls"
Projekt RPO

31WE "Impuls"

ZOBACZ
Budowa zaplecza technicznego
Budowa zaplecza technicznego

do obsługi i serwisowania taboru Spółki

zobacz
Termomodernizacja budynku
Termomodernizacja budynku

administracyjnego przy ul. Pątnowskiej 1

zobacz
Sygnalizowanie potencjalnych

nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

ZOBACZ
Sygnalizowanie potencjalnych

nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

ZOBACZ

Banner - Dolnośląski Fundusz Gospodarczy