Informacje dla Akcjonariuszy

17.12.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Koleje Dolnośląskie S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Legnicy przy ul. Kolejowej 2.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest ostatnim (piątym) z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

 

 


27.11.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Koleje Dolnośląskie S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Legnicy przy ul. Kolejowej 2.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 


05.11.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Koleje Dolnośląskie S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Legnicy przy ul. Kolejowej 2.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 


19.10.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Koleje Dolnośląskie S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Legnicy przy ul. Kolejowej 2.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 


30.09.2020

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Koleje Dolnośląskie S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Legnicy przy ul. Kolejowej 2.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.