A A Czcionka

Zostań maszynistą

Rozpocznij kurs i zdobądź Licencję Maszynisty w Kolejach Dolnośląskich

Ośrodek Szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów Koleje Dolnośląskie S.A. nr PL/33/2018 prowadzi rekrutację na kurs na licencję maszynisty.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • specyfika i środowisko pracy maszynisty,
 • technologia transportu kolejowego,
 • wybrane zagadnienia z infrastruktury kolejowej,
 • technika prowadzenia ruchu kolejowego,
 • sygnalizacja kolejowa,
 • typy, budowa i zasada działania hamulców kolejowych,
 • wybrane zagadnienia z zakresu fizyki i elektrotechniki,
 • zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów,
 • budowa pojazdów kolejowych,
 • urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowych,
 • zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty,
 • zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, udzielanie pierwszej pomocy,
 • ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach),
 • zasady prowadzenia w wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty,
 • zajęcia na symulatorze pojazdu kolejowego w cenie kursu.

 

Gdzie odbędzie się kurs?

Zajęcia realizowane będą stacjonarnie w Ośrodku Szkolenia Kolei Dolnośląskich w Legnicy, ul. Pątnowska 1 w systemie weekendowym
(13 sesji w soboty i niedziele):

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 8 stycznia 2022 r.

Planowany termin zakończenia kursu: 3 kwietnia 2022 r.

Cena:

STANDARDOWA: 4 800 zł za osobę płatne w ratach:

 • 500 zł do 31 grudnia 2022 r.
 • 1 300 zł do 14 stycznia 2022 r.
 • 1 500 zł do 18 lutego 2022 r.
 • 1 500 zł do 18 marca 2022 r.

PROMOCYJNA: 4 000 zł za osobę w przypadku zapisania się i wpłacenia zaliczki do dnia 17 grudnia 2021 r.:

 • 500 zł do 17 grudnia 2022 r.
 • 1 100 zł do 14 stycznia 2022 r.
 • 1 200 zł do 18 lutego 2022 r.
 • 1 200 zł do 18 marca 2022 r.

Kryteria przyjęcia na kurs:

 • spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne,
 • kolejność wpływu wniosków (maksymalnie 20 uczestników na kursie).

 

Zapisy:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości na adres: licencja@kolejedolnoslaskie.eu .

W odpowiedzi wyślemy szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów koniecznych do złożenia.

Dane kontaktowe: Adam Gajda Naczelnik Ośrodka Szkolenia, tel. 783 807 003.

Kto może zostać maszynistą?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 20 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. 2019 poz. 2373 t.j.),
 • ukończyła kurs i zdała egzamin na licencję maszynisty.

 
Licencja maszynisty jest dokumentem, który uprawnia do rozpoczęcia kolejnego etapu szkolenia na świadectwo maszynisty.