Zostań maszynistą

Rozpocznij kurs i zdobądź Licencję Maszynisty w Kolejach Dolnośląskich

Ośrodek Szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów Koleje Dolnośląskie S.A. nr PL/33/2018 prowadzi kursy na licencję maszynisty.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • specyfika i środowisko pracy maszynisty,
 • technologia transportu kolejowego,
 • wybrane zagadnienia z infrastruktury kolejowej,
 • technika prowadzenia ruchu kolejowego,
 • sygnalizacja kolejowa,
 • typy, budowa i zasada działania hamulców kolejowych,
 • wybrane zagadnienia z zakresu fizyki i elektrotechniki,
 • zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów,
 • budowa pojazdów kolejowych,
 • urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowych,
 • zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty,
 • zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, udzielanie pierwszej pomocy,
 • ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach),
 • zasady prowadzenia w wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty,
 • zajęcia na symulatorze pojazdu kolejowego w cenie kursu.

Kiedy i gdzie odbędzie się kurs?

Kursy na licencję maszynisty są realizowane stacjonarnie w trybie weekendowym w Ośrodku Szkolenia Kolei Dolnośląskich w Legnicy, ul. Pątnowska 1.

Szanowni Państwo, ze względu na dużą frekwencję obecnie nie przyjmujemy zgłoszeń na kurs na licencję maszynisty.

Kryteria przyjęcia na kurs:

 • spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne,
 • kolejność wpływu wniosków (maksymalnie 20 uczestników na kursie).

Kto może zostać maszynistą?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. 2019 poz. 2373 t.j.),
 • ukończyła kurs i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Licencja maszynisty jest dokumentem, który uprawnia do rozpoczęcia kolejnego etapu szkolenia na świadectwo maszynisty.