A A Czcionka

Przewóz roweru pociągiem

Opłata za przewóz roweru pociągiem Kolei Dolnośląskich w relacji zgodnej z biletem na przejazd wynosi 7,00 zł – tyle samo, ile w pociągach POLREGIO. Bilet ten jest honorowany u tego przewoźnika. Na podróż powrotną wydaje się odrębny bilet.

Do ofert: „Weekend z KD”, „KD+Czechy”, „Wspólny Bilet Samorządowy” cena biletu za przewóz roweru wynosi 10 zł (oddzielnie za każdy dzień przewozu). W ramach tych ofert bilet na rower będzie honorowany jedynie w pociągach KD.

Bilety miesięczne sieciowe na przewóz roweru (w cenie 60,00 zł) są honorowane zarówno w pociągach Kolei Dolnośląskich jak i w pociągach POLREGIO.

Informacje dodatkowe:

  1. Jeden podróżny może zabrać ze sobą jeden rower.
  2. Rower przewozi się na podstawie biletu na rower:
  • w części pojazdu szynowego przystosowanej do przewozu rowerów;
  • w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym

Miejsce przystosowane dla podróżnych z większym bagażem ręcznym znajduje się:

– w autobusach szynowych: w środkowej części składu;

– w elektrycznych zespołach trakcyjnych „IMPULS”: z przodu lub z tyłu składu a w najnowszych pojazdach pięcioczłonowych (45WE) – w środkowej części składu.

Drużyna konduktorska przed wejściem, po zgłoszeniu zamiaru przewozu roweru, wskaże odpowiednie miejsce w pociągu. W przypadku braku miejsc lub w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przejazdu lub podróżnych drużyna może odmówić przewozu roweru.

  1. Przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego. Rower nie może przeszkadzać współpodróżnym i powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu.
  2. Przy zakupie biletu lub do okazanego biletu na przejazd podróżny może nabyć bilet na przewóz roweru ze zryczałtowaną opłatą. Opłaty te wskazane są w Cenniku.
  3. W pociągu, konduktor wydaje podróżnemu przewożącemu rower bilet pobierając opłatę zryczałtowaną (niezależną od odległości), za jednorazowy przewóz roweru.
  4. Osoby podróżujące z rowerem traktowane są jak osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się podczas korzystania z transportu i zwolnione są z obowiązku zgłaszania braku biletu na przejazd/przewóz.
  5. Za rower przewożony w stanie złożonym ORAZ równocześnie w pokrowcu nie pobiera się opłat za przewóz a podróżnego traktuje się jako osobę z bagażem ręcznym.