Wspólny Bilet Samorządowy

W Kolejach Dolnośląskich są dostępne bilety według oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”. Jest to wyjątkowa oferta, obejmująca aż ośmiu polskich przewoźników kolejowych: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Warszawską Kolej Dojazdową.

 

W ofercie są dostępne bilety 24-godzinne w cenie 49,00 zł. W ofercie nie są udzielane dodatkowe ulgi. Bilety uprawniają do podróży u wszystkich ww. przewoźników, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

W Kolejach Dolnośląskich bilety można nabyć:

bezpośrednio na stronie kolejedolnoslaskie.pl,

– we wszystkich kasach biletowych KD i Biurach Obsługi Klienta KD,

– u obsługi pociągów i autobusów KD,

Oferta obowiązuje we wszystkich pociągach Kolei Dolnośląskich na terenie Polski z wyjątkiem pociągów specjalnych („KD Specjal”) oraz połączenia „Pociąg do Kultury” Wrocław – Berlin – Wrocław. Spis pociągów innych przewoźników, które zostały wyłączone z oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”, zawiera Regulamin oferty.