A A Czcionka

Honorowane bilety PKP Intercity

Bilety wystawione według ofert „PKP Intercity” S.A. (PKP IC)

warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PKP IC

Bilety jednorazowe:

  • bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ
  • według oferty „Pakiet Podróżnika”- wydane na pociągi REGIO

Bilety wielokrotne:

  • bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail)

Bilety sieciowe:

  • Karty INTERCITY (normalne, z ulgą 50%)

Bilety odcinkowe imienne – miesięczne:

  • według taryfy normalnej
  • dla posiadaczy REGIOkart
  • według oferty „REGIO Senior”

Bilety na przewóz:

  • biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT)
  • Kart INTERCITY