Rozkłady jazdy KD w formacie General Transit Feed Specification (GTFS)

Dla deweloperów

Poniżej udostępniamy do pobrania statyczne rozkłady jazdy Kolei Dolnośląskich w formacie General Transit Feed Specification (GTFS) oraz rozkłady w czasie rzeczywistym (GTFS RT). Celem udostępniania danych jest powszechny i bezpłatny dostęp dla podmiotów zainteresowanych tworzeniem oprogramowania na potrzeby użytkowników transportu kolejowego oraz promowania Kolei Dolnośląskich i województwa dolnośląskiego.

Informacje ogólne (GTFS)

 • Udostępnione statyczne rozkłady jazdy są bezpłatne na czas nieokreślony, a ich użycie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia lub odrębnej zgody.
 • Koleje Dolnośląskie S.A. nie gwarantują poprawnego działania danych GTFS, ani aplikacji tworzonych na ich podstawie. Nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody lub niewłaściwe decyzje podjęte na ich podstawie.
 • Korzystanie z danych odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Koleje Dolnośląskie S.A. dołożą wszelkich starań, aby udostępnione dane były jak najbardziej aktualne.
 • Rozkłady jazdy KD w formacie GTFS aktualizowane są raz dziennie.
 • W celu pobrania plików należy wpisać dane dostępowe:
  login: kd
  password: Baewongohwug3Ao
 • Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania danych w formacie GTFS

 

POBIERZ ROZKŁADY JAZDY KD – GTFS

 

Informacje ogólne (GTFS RT)

 • Dynamiczne dane o lokalizacji pociągów KD w czasie rzeczywistym udostępniane są bezpłatne na czas nieokreślony.
 • Dedykowany dostęp do danych w czasie rzeczywistym można uzyskać pisząc na adres marketing@kolejedolnoslaskie.eu (należy podać informacje o wnioskodawcy oraz cel wykorzystania danych, w tym nazwę aplikacji lub strony internetowej, na której dane będą prezentowane).
 • Koleje Dolnośląskie S.A. nie gwarantują poprawnego działania danych GTFS RT, ani aplikacji tworzonych na ich podstawie. Nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody lub niewłaściwe decyzje podjęte na ich podstawie.
 • Korzystanie z danych odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Koleje Dolnośląskie S.A. dołożą wszelkich starań, aby udostępnione dane były jak najbardziej aktualne.
 • Korzystając z danych GTFS RT prosimy o poinformowanie swoich użytkowników o źródle oraz czasie pozyskania informacji.
 • Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania danych w formacie GTFS-RT