Bezpieczeństwo pasażerów

Informacje na temat bezpieczeństwa podczas podróży pociągami Spółki Kolei Dolnośląskich S.A.

Bezpieczeństwo pasażerów

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Podróżujący pociągami Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. będący świadkami niepokojących zdarzeń zobowiązani są dla wspólnego bezpieczeństwa zawiadomić o nietypowej sytuacji w pociągu odpowiednie służby ratunkowe:

TELEFONÓW ALARMOWYCH UŻYWAMY TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA!

Po uzyskaniu połączenia krótko opisz zdarzenie:

 • Podaj miejsce i rodzaj zdarzenia.
 • Poinformuj czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia.
 • Poinformuj czy są osoby poszkodowane – opisz ich stan.
 • Podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu.
 • Czekaj na wytyczne i potwierdzenie zgłoszenia.

 

NARZĘDZIA REAGOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA:

Przycisk alarmowy SOS – przekazuje komunikat alarmowy bezpośrednio do maszynisty.
Interkom
– wewnętrzny system bezpośredniej łączności z maszynistą.

Hamulec bezpieczeństwa
– awaryjnie zatrzymuje pociąg bez udziału maszynisty.Nieuzasadnione użycie hamulca bezpieczeństwa jest karalne.

Młotek bezpieczeństwa
– do zbicia szyby celem wyjścia awaryjnego.

Dźwignia awaryjnego otwierania drzwi
– mechanicznie otwiera drzwi w celu ewakuacji.

Gaśnica
– w przypadku wystąpienia pożaru.

Apteczka pierwszej pomocy

w kabinie maszynisty.

Defibrylator AED
– zautomatyzowane urządzenie medyczne, służące do przywracania krążenia np. zawał.
 

 

Przykładowe rozmieszczenie narzędzi reagowania.

 O zaistniałych zagrożeniach zawsze informuj obsługę pociągu: konduktorów i kierownika pociągu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.


AWARIA W POCIĄGU

 • zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę i stosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • w sytuacji zagrożenia użyj interkomu – przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania;
 • w razie konieczności użyj hamulca bezpieczeństwa;
 • nie opuszczaj pojazdu bez wyraźnego polecenia obsługi pociągu.

 ZADYMIENIE LUB POŻAR W POCIĄGU

 • niezwłocznie zawiadom obsługę pociągu;
 • powiadom pozostałych pasażerów w pobliżu;
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • przy braku kontaktu z obsługą pociągu powiadom Straż Pożarną;
 • w razie konieczności użyj hamulca bezpieczeństwa;
 • przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w pociągu;
 • po zatrzymaniu pociągu, jeśli to konieczne, użyj młotka bezpieczeństwa do wybicia szyby wyjścia awaryjnego i jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia;
 • przy wysiadaniu z pociągu zachowaj szczególną uwagę na torowisku;
 • nie narażaj się na utratę życia i zdrowia. Bądź ostrożny!

ZASŁABNIĘCIE PASAŻERA

 • powiadom obsługę pociągu;
 • użyj interkomu – przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania;
 • udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • pozostań z poszkodowanym do przybycia służb medycznych lub obsługi pociągu;
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • nie narażaj się na utratę życia lub zdrowia.

UPADEK OSOBY W PRZESTRZEŃ MIĘDZY POCIĄGIEM A PERONEM

 • nie narażaj się na utratę życia lub zdrowia;
 • zablokuj drzwi stając w rozkroku jedną nogą w pociągu a drugą na peronie – zatrzymasz odjazd pociągu ze stacji;
 • poproś inne osoby o zawiadomienie obsługi pociągu;

ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ POSPOLITĄ

Gdy podróżując pociągiem jesteś świadkiem zdarzeń mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa lub czynu zabronionego (np. osoba pod wpływem alkoholu lub środków odurzających z agresywnym nastawieniem, niszcząca mienie, stwarzająca zagrożenie) niezwłocznie:

 • powiadom pracowników obsługi pociągu o zaobserwowanych zdarzeniach;
 • użyj interkomu – przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania;
 • zastosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

Gdy zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki paczki, plecaki lub inne przedmioty wskazujące na ryzyko zamachu terrorystycznego, niezwłocznie:

 • poinformuj obsługę pociągu o podejrzanych osobach;
 • poinformuj obsługę pociągu o pozostawionym bez opieki bagażu;
 • użyj interkomu – przycisku alarmowego SOS – obsługa pociągu podejmie stosowne działania;
 • stosuj się do poleceń obsługi pociągu;
 • zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę;
 • nie zbliżaj się do źródła zagrożenia;
 • nie dotykaj pozostawionych, podejrzanie wyglądających przedmiotów;
 • oddal się na bezpieczną odległość;
 • nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

ZAPAMIĘTAJ :

 • Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie występuje duży tłok;
 • Zachowaj odstęp od krawędzi peronu, gdy zbliża się pociąg;
 • Bądź szczególnie ostrożny podczas wsiadania do zatłoczonego pociągu i wysiadania z niego, uważaj na odstęp pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem;
 • Nie pozostawiaj bagażu bez opieki;
 • Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób;
 • Staraj się przebywać pod nadzorem kamer monitoringu, obsługi dworca i pociągu lub wśród grupy podróżnych, gdzie będziesz się czuł bezpiecznie;
 • Chroń swój bagaż i rzeczy osobiste.

  NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!! REAGUJ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA!!!
  Bezpiecznej podróży życzą Koleje Dolnośląskie S.A.