Przejazdy pociągiem osób z niepełnosprawnością

Informacje dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią przed planowaną podróżą Kolejami Dolnośląskimi.

Koleje Dolnośląskie oferują przewozy nowoczesnym taborem przystosowanym do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnością:

 • brak schodów wewnątrz pojazdu,
 • szerokie drzwi,
 • przestronne toalety przystosowane dla pasażerów z niepełnosprawnościami,
 • wysuwany stopień.

Dodatkowo każdy pojazd KD został wyposażony w rampy, które umożliwiają osobom poruszającym się na wózku bezpieczny oraz komfortowy wjazd oraz wyjazd z pociągu.

Pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim powinien korzystać z wózka, który spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii Europejskiej dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. U.UE L z dnia 12 grudnia 2014 r.).

 

Zgłoszenia w sprawie udzielenia pomocy podczas przejazdu Kolejami Dolnośląskimi

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym pomoc osobom z niepełnosprawnością zapewniana jest, jeżeli o potrzebie jej udzielenia Koleje Dolnośląskie zostały powiadomione przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

W przypadku braku zgłoszenia potrzeby pomocy przynajmniej 24 godziny przed podróżą Koleje Dolnośląskie nie gwarantują możliwości jej udzielenia, podejmą jednak wszelkie stosowne wysiłki dla zapewnienia wsparcia w taki sposób, by osoba z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się mogła odbyć podróż.

Zgłoszenia podróżnych w sprawie wniosku o udzielenie pomocy podczas zamierzonego przejazdu pociągiem przewoźnika Koleje Dolnośląskie sp. z o.o., wraz z przesiadką na pociąg innego przewoźnika pasażerowie mogą kierować w następujący sposób poprzez:

 • kontakt z Infolinią pod numerem +48 76 742 11 12 (czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),
 • w Biurze Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich.

Po otrzymaniu zgłoszenia dopełnimy wszelkich starań, aby przejazd była dla Państwa komfortowy. Nasza drużyna konduktorska (kierownik pociągu, konduktor) pomoże Państwu podczas wsiadania/wysiadania do/z pojazdu oraz w zajęciu miejsca. Zapraszamy do korzystania z przejazdów Kolejami Dolnośląskimi.

Pracownicy Kolei Dolnośląskich są zobowiązani do udzielenia pomocy podczas wsiadania i wysiadania z pociągu oraz w pojeździe Spółki. Asystę w celu dotarcia na peron oraz podczas poruszania na stacji lub dworcu zapewnia PKP S.A. (informacje poniżej).

W przypadku rezygnacji z przejazdu zgłoszonego przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę o ograniczonej możliwości poruszania się prosimy o poinformowanie nas o odwołaniu podróży z wyprzedzeniem co najmniej 12 godzin.

 

Zakup biletu na przejazd Kolejami Dolnośląskimi

Od osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej sprawności ruchowej przy odprawie w pociągu nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu, nie muszą one także zgłaszać obsłudze pociągu braku biletu na przejazd. W takim przypadku należy okazać dokument stwierdzający niesprawność oraz dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową).

Za bilet można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 

Przydatne informacje związane z asystą oraz infrastrukturą kolejową

1. Dostępność infrastruktury kolejowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

• Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym wykaz stacji i przystanków osobowych z rodzajem dostępności i wykazem urządzeń umożliwiających ww. osobom korzystanie z infrastruktury dworcowo-peronowej, są dostępne i na bieżąco aktualizowane na Portalu Pasażera w Katalogu Stacji Kolejowych: https://portalpasazera.pl/KatalogStacji

Klikając w Portalu Pasażera w piktogram osoby na wózku obok nazwy stacji, dowiemy się, czy dana stacja/ przystanek jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawności.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z infrastrukturą pasażerską zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy zwracać się bezpośrednio do Zakładów Linii Kolejowych.

2. Dostępność na dworcach/stacjach kolejowych usług asysty dla osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Informacje o usłudze asysty dla osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się w obrębie stacji/dworca na bieżąco są aktualizowane na stronie Spółki PLK S.A.

3. W jaki sposób można zgłosić potrzebę asysty na dworcu?

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy w poruszaniu się tylko po terenie dworca. Potrzebę asysty należy zgłosić odpowiednio wcześniej, dzwoniąc pod nr tel. 22 474 13 13, wypełniając formularz lub wysyłając maila na adres: pomocprm@pkp.pl  – wówczas w ciągu maksymalnie 30 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia asysty.

UWAGA!

Pomoc w dotarciu na peron jest udzielana przez PKP S.A. lub PKP PLK. Nie zawsze jest ona dostępna – wykaz stacji i przystanków, na których jest ona udzielana znajduje się pod adresem: www.pkp.pl .
Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej powinna przybyć na dworzec w czasie nie krótszym niż 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu. To czas potrzebny na bezpieczne i spokojne dotarcie do pociągu.

 

Specyfikacja wózka inwalidzkiego przystosowanego do przewozu koleją:

Wózek zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania z pociągu oraz podczas przejazdu wewnątrz pociągu, w tym przede wszystkim umożliwia jego bezpieczne umieszczenie w oznakowanym miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki.

Wymiary podstawowe:

 • szerokość 700 mm powiększona o co najmniej 50 mm z każdej strony na ręce podczas przemieszczania się,
 • długość 1 200 mm powiększona o 50 mm na stopy,
 • wysokość maksymalna 1375 mm długość 1m wraz z użytkownikiem,

Masa:

 • Masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 300 kg w przypadku elektrycznego wózka inwalidzkiego, dla którego nie jest wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie.
 • Masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 200 kg w przypadku ręcznego wózka inwalidzkiego.