A A Czcionka

Senior 60+

25% taniej dla wszystkich podróżnych po 60 roku życia w ofercie

Każdy podróżny, który ukończył 60 lat, może nabyć bilet w ofercie „Senior 60+”.

Do skorzystania z oferty wystarczy dokument poświadczający tożsamość i wiek.

Nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów (jak np. zaświadczenia wystawiane przez organizacje zrzeszające emerytów i rencistów).

Oferta obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich oraz jest honorowana w pociągach POLREGIO.

Bilety w ofercie „Senior 60+” są o 25% tańsze od biletów w taryfie podstawowej.

Bilety można nabywać:

– we wszystkich kasach biletowych i Biurach Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich,

– w pociągach Kolei Dolnośląskich,

– w automatach biletowych prowadzących sprzedaż biletów Kolei Dolnośląskich,

– w Internetowym Systemie Sprzedaży eKD,

– w aplikacji SkyCash,

– we wszystkich kasach biletowych POLREGIO,

– za pośrednictwem platformy KOLEO,

– za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY.

Szczegóły oferty § 32a Taryfy Przewozowej Osób, Rzeczy i Zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD).