A A Czcionka

Honorowane bilety POLREGIO

Bilety wystawione według ofert „POLREGIO” sp. z o.o.

Od 1 maja 2021 bilety zakupione przez elektroniczne kanały sprzedaży na pociągi REGIO są honorowane na przejazd w pociągach Kolei Dolnośląskich.

Warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PR

Bilety jednorazowe:

 • według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% – wydane na pociągi REGIO
 • dla posiadaczy REGIOkart – wydane na pociągi REGIO
 • według oferty „POŁĄCZENIE W DOBREJ CENIE’’
 • według oferty „TY I RAZ, DWA, TRZY” – wydane na pociągi REGIO
 • według oferty „REGIO Senior”
 • dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)
 • według oferty „Pakiet Podróżnika” – wydane na pociągi REGIO
 • dla uczestników przejazdów grupowych

Bilety odcinkowe imienne – tygodniowe:

 • według taryfy normalnej
 • dla posiadaczy REGIOkart
 • według oferty „REGIO Senior”

Bilety odcinkowe imienne – miesięczne:

 • według taryfy normalnej
 • z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% wydane na pociągi REGIO
 • dla posiadaczy REGIOkart – wydane na pociągi REGIO
 • według oferty „REGIO Senior”
 • według oferty „Wrocławski bilet zintegrowany PTA”
 • dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

Bilety odcinkowe imienne – miesięczne:

 • według taryfy normalnej
 • dla posiadaczy REGIOkart
 • według oferty „REGIO Senior”

Bilety na przewóz:

 • psa
 • bagażu
 • roweru – jednorazowy i miesięczny

bilety sieciowe miesięczne z ulgą 50% nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich