Zwrot za bilet za opóźnienie pociągu – reklamacja

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak nieprzewidziane sytuacje na trasie i wynikające z nich opóźnienia mogą wpływać na Pasażerów i ich plany. Mimo coraz lepszych warunków panujących na torach niestety takowe sytuacje się zdarzają. Wpływają na to warunki pogodowe, nieoczekiwane awarie taboru, oczekiwanie na inny pociąg lub wypadki z udziałem osób trzecich.

W trosce o komfort pasażerów dajemy różne możliwości podróży zastępczej lub rekompensaty, w tym zwrot za opóźnienie pociągu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, jak postąpić w takiej sytuacji.

Opóźnienie pociągu – zwrot za bilet

Regulamin Kolei Dolnośląskich przewiduje 3 sytuacje, których wynikiem może być opóźnienie pociągu i zwrot za bilet jest uzasadniony:

  • nieprzewidziana przerwa w ruchu pojazdu;
  • odwołanie połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy;
  • uzasadnione przypuszczenie, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut.

W przypadku zajścia jednej z powyższych sytuacji Podróżnemu przysługuje prawo do rezygnacji z podróży. Zwrot za opóźnienie pociągu stanowi równowartość pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony; za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży.

Ponadto Podróżnemu, który uzyskał na bilecie odpowiednie poświadczenie (wydawane przez kasę lub drużynę konduktorską opóźnionego/zdefektowanego pociągu) przysługuje zwrot należności za
cały przerwany przejazd, bez potrącenia odstępnego. Może on również bezpłatnie powrócić do stacji wyjazdu, jeśli przewoźnik ma możliwość zorganizowania takiego przewozu. Przejazd od stacji przerwy w podróży do pierwotnej stacji wyjazdu odbywa się na podstawie odpowiedniego poświadczenia.

Na podstawie odpowiednio poświadczonego biletu istnieje również możliwość kontynuowania podróży. Przerwany przejazd można dokończyć w najbliższym możliwym terminie w pociągach Kolei Dolnośląskich, drogą dłuższą lub inną, bez uiszczania dodatkowych opłat.

Jeśli Podróżny nie ma możliwości uzyskania odpowiedniego poświadczenia od osoby upoważnionej, może uzyskać zwrot za opóźnienie pociągu drogą reklamacji.

Opóźnienie pociągu – reklamacja

Reklamację można złożyć w każdej kasie Kolei Dolnośląskich, Biurze Obsługi Klienta, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Rozpatrzenie wniosku o zwrot za bilet za opóźnienie pociągu trwa nie dłużej jak 30 dni.

Składając wniosek, należy pamiętać o załączeniu PDF/zdjęcia biletu lub zapisanie jego serii i numeru. Ponadto w celu przyjęcia i rozpatrzenia należy podać:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby składającej reklamację;
  • treść, powód reklamacji;
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu);
  • numer konta bankowego – przy eKD , e-podróżnik i KOLEO nie dotyczy.

Szczegółowy regulamin, z wytycznymi jakim podlega zwrot za opóźnienie pociągu i reklamacja, można znaleźć na naszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości można również skontaktować się z naszą infolinią lub stacjonarnym Biurem Obsługi Klienta.