Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym

 

Zakup współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pn. „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, Działania nr 5.2. w Priorytecie nr V Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Tabor kolejowy zakupiony w ramach Projektu będzie obsługiwał połączenia przebiegające przez następujące tereny gmin: Trzebnica, Długołęka, Wrocław, Siechnice, Czernica, Jelcz-Laskowice, Kobierzyce, Sobótka, Marcinowice, Świdnica. Dzięki wprowadzeniu do eksploatacji nowych jednostek i zwiększeniu liczby oferowanych połączeń, a więc ich częstotliwości, możliwe będzie skrócenie czasu i podniesienie komfortu podróży w korytarzach transportowych objętych Projektem. Przyczyni się to również do zmniejszenia komunikacji indywidualnej wykonywanej głównie samochodami osobowymi.

 

Trasy, które będą obsługiwane z wykorzystaniem nowo zakupionego taboru:

1) Jelcz-Laskowice – Wrocław Główny – Jelcz Laskowice,

2) Trzebnica – Wrocław Główny – Kobierzyce – Sobótka Zachodnia (—Świdnica Miasto).

 

Nr projektu: POIS.05.02.00-00-0020/17

Cel projektu: Usprawnienie kolejowej komunikacji aglomeracyjnej na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Wrocławia.

Dofinansowanie: 108 928 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 314 418 750,00 zł

Beneficjent: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica

 

POIiŚ 2014-2020
Sygnalizowanie potencjalnych

nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

ZOBACZ