Projekt FEDŚ – Zakup nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

 

Projekt pn. „Zakup nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” nr FEDS.04.01-IZ.00-0001/23 w ramach Priorytetu nr 4 „Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska” Działania nr 4.1 „Infrastruktura drogowa i kolejowa” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Celem Projektu jest zakup 10 sztuk nowych, zeroemisyjnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT), które będą wykorzystane do przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. EZT będą wykorzystywane na wszystkich obsługiwanych przez Spółkę relacjach objętych obowiązującą umową o świadczenie usług publicznych. Zakupione pojazdy zapewnią mieszkańcom województwa dolnośląskiego wysoki komfort podróżowania przy jednoczesnej dostępności dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej mobilności, a także zachowaniu bezpieczeństwa podróży na najwyższym poziomie.

Głównymi Beneficjentami rezultatów realizowanego Projektu są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, korzystający z usług Kolei Dolnośląskich S.A. W szczególności dotyczy to osób zamieszkujących obszary przy trasach kolejowych prowadzących na zachód od Wrocławia, obejmujących kierunki do Legnicy, Głogowa oraz Nowej Soli.

 

Nr Projektu: FEDS.04.01-IZ.00-0001/23

Cel projektu: Zakup 10 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT).

Dofinansowanie: 169 326 310,22 zł

Całkowita wartość projektu: 313 220 729,65 zł

Beneficjent: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica