A A Czcionka

Honorowane bilety Koleje Wielkopolskie

Bilety wystawione według ofert Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

Od 13 grudnia 2020 r. wprowadza się wzajemne honorowanie biletów przez Koleje Dolnośląskie i Koleje Wielkopolskie na odcinku Milicz – Krotoszyn

Bilety jednorazowe:

 • według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%
 • z ulgą 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów
 • z ulgą 50% przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów
 • według taryfy RAZEM w ofercie „Ty i raz dwa trzy”
 • według taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty Wielkopolskiej lub Karty Wielkopolskiej – KDR
 • według oferty Bilet 60+
 • według oferty dla podróżnych z Międzynarodową Kartą Zniżek FIP oraz biletem FIP wystawionym na przejazd pociągami przewoźnika KW

Bilety odcinkowe imienne – tygodniowe, miesięczne i kwartalne:

 • według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%
 • z ulgą 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej, przysługującymi na podstawie odrębnie zawartych umów
 • z ulgą 50% przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów
 • według taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty Wielkopolskiej lub Karty Wielkopolskiej – KDR
 • według oferty Bilet 60+

Bilety na przewóz:

 • psa
 • rzeczy
 • roweru