Ulga 50% obowiązująca w 2024 - dla pracowników jednostek sfery budżetowej i żołnierzy zawodowych

Kto może skorzystać z ulgi 50%

Pracownicy jednostek sfery budżetowej1, którym pracodawca – na podstawie umowy zawartej z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi wykupił ulgową usługę transportową z ulgą 50% (UUT-50) na rok 2024.

Z kim można się kontaktować w sprawie wykupu ulgi 50%

Z Zespołem Sprzedaży Produktów Specjalnych „PKP Intercity” S.A. – mail: wykup.uprawnien@intercity.pl

Jaki dokument uprawnia do ulgi 50%

Uprawnienia do korzystania z ulgi 50% poświadcza ważna legitymacja, wg wzoru H-1096, wydana na rok 2024.

Gdzie możesz skorzystać z ulgi 50% 

 

Tabela - ulga 50%
1 Należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w stosunku do żołnierzy zawodowych

2 Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach korzystania z tej ulgi zamieszczone są w przepisach, które obowiązują u danego przewoźnika