Urbancard

OŚWIADCZENIE

Wieloletnia umowa w sprawie honorowania biletów Urbancard w granicach administracyjnych Wrocławia wygaśnie 30 czerwca 2021 r. Przejazd pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio od 1 lipca 2021 r. będzie możliwy jedynie z ważnym biletem kolejowym.

Wszyscy pasażerowie podróżujący pociągami Kolei Dolnośląskich na podstawie biletów długookresowych na liniach obejmujących stacje w granicach Wrocławia, będą mogli wymienić lub zwrócić swój dotychczasowy bilet bez potrącenia odstępnego, pod warunkiem, że został on zakupiony najpóźniej 25 czerwca 2021 r. i termin jego obowiązywania obejmuje przejazdy 1 lipca lub później.

Koleje Dolnośląskie i Polregio złożyły wiele propozycji przedłużenia umowy. Urząd Miejski we Wrocławiu nie przyjął żadnej z nich. Na ostatnią nie wpłynęła odpowiedź. Spółka wciąż jednak otwarta jest na dialog. Niniejsza informacja wynika z zapisów Rozporządzenia Komisji UE nr 454/2011.

Bartłomiej Rodak

Rzecznik Prasowy KD


Zmiany w podróżowaniu na terenie miasta Wrocławia

 

Miasto Wrocław nie przedłużyło z Kolejami Dolnośląskimi i POLREGIO umowy na honorowanie miejskich biletów wydanych na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Wrocław oraz uprawnień do bezpłatnego przejazdu pociągami*.

Obecne porozumienie przestanie obowiązywać z dniem 30 czerwca br. i skutkować to będzie ważnymi zmianami dla pasażerów podróżujących w graniach Wrocławia!

CO ZMIENI SIĘ OD 1 LIPCA?

  • Pasażerowie dotychczas podróżujący pociągiem na podstawie biletów miasta Wrocław m.in. URBANCARD zobowiązani będą do posiadania ważnego biletu na przejazd (jednorazowego, okresowego, sieciowego) zgodnie z taryfą przewoźników kolejowych.
  • Osoby korzystające z bezpłatnych przejazdów pociągiem na podstawie legitymacji lub dokumentu potwierdzającego tożsamość (m.in. uczniowie do 21 roku życia, dorośli 66+, osoby niepełnosprawne)* będą musiały posiadać ważny bilet na przejazd (jednorazowy, okresowy, sieciowy), zakupiony u jednego z przewoźników kolejowych, z zastosowaniem przysługujących ulg.

INFORMACJA DL PODRÓŻNYCH

  • Osoby, które do końca czerwca 2021r. podróżują pociągami po Wrocławiu nieodpłatnie lub na podstawie biletu wydanego przez miasto Wrocław mogą wymienić lub zwrócić w terminie ważności swój dotychczasowy bilet na przejazd koleją.  Zwrotu będzie można dokonać bez potrącenia odstępnego.

REKLAMACJE?

Wszelkie uwagi, skargi, bądź reklamacje wynikające z wycofania URBANCARD oferty kolejowej oraz utraty bezpłatnych przejazdów pociągiem w graniach miasta Wrocławia, prosimy kierować:

  • osobiście do Centrów Obsługi Klienta URBANCARD lub Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  • pod adresem e-mail: bok@urbancard.pl lub kum@um.wroc.pl (UM Wrocławia)
  • telefonicznie: +48 71 34 11 200 (COK) lub 71 777 77 77 (UM Wrocławia)

WIĘCEJ INFORMACJI?

Szczegółowe informacje dotyczące biletów honorowanych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej znajdują się pod linkiem

https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/bilety-w-aglomeracji-wroclawskiej/

 

 

* Katalog osób uprawnionych na terenie miasta Wrocławia określony jest uchwałą nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017r. z późniejszymi zmianami.