Bilet zintegrowany Kamiennogórski

Pociąg KD + Autobus PKS Kamienna Góra = Jeden bilet

W przypadku wystawienia kolejowego Zintegrowanego biletu Kamiennogórskiego do/od stacji Kamienna Góra, Marciszów i Sędzisław uprawnia on do jednorazowego przejazdu w dniu wskazanym na bilecie w publicznym transporcie zbiorowym świadczonym środkami transportu zbiorowego realizowanego przez PKS Kamienna Góra na sieci autobusowych przewozów pasażerskich obejmujących odcinki (w obydwu kierunkach):

  • Kamienna Góra – Krzeszów – Chełmsko Śląskie – Okrzeszyn Granica,
  • Kamienna GóraSędzisławMarciszów – Wieściszowice,
  • Kamienna GóraMarciszów – Wieściszowice (kursy z pominięciem Sędzisławia),

 

Bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd można nabyć:

  1. w pociągach i autobusach KD,
  2. we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD,
  3. we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO.

Aktualny rozkład PKS Kamienna Góra można sprawdzić poniżej:

Sprawdź połączenia