Zwroty biletów bez potrąceń

Informujemy, iż decyzją Zarządu Kolei Dolnośląskich, wszystkie bilety okresowe (tygodniowe i miesięczne) zakupione do dnia 13 marca br. oraz ważne na przejazdy 12 marca i później, mogą zostać zwrócone niezależnie od obowiązujących terminów wskazanych w par. 16 ust. 2 Regulaminu Przewozów KD. Zwrot opłaty za te bilety zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu, w jakim nie zostały wykorzystane oraz bez potrącenia odstępnego.

 

W przypadku osób, które nabyły bilety okresowe za pomocą kanałów elektronicznych (eKD, Koleo, SkyCash), zwroty należności za całkowite lub częściowo niewykorzystane bilety będą dokonywane na identycznych zasadach, jak opisane powyżej. Różnica jednak jest taka, iż zwrócić bilet i odzyskać opłatę można wyłącznie w drodze pisemnej reklamacji.

 

Informujemy również, iż w związku z zawieszeniem od 14 marca br. połączeń transgranicznych z Czechami, Koleje Dolnośląskie wstrzymały możliwość zakupu w przedsprzedaży biletów w ramach ofert „Taryfa Polska-Czechy” i „KD+Czechy”. Osoby, które nabyły bilet na przejazd w dniu 14 marca lub w terminie późniejszym, mogą dokonać ich zwrotu, odzyskując pełną zapłaconą kwotę, bez potrącenia w postaci odstępnego.