Przejazdy grupowe

Zapraszamy do korzystania z oferty przewozowej Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za każdą zgłoszoną 10 osobową grupę 11 osoba (przewodnik/opiekun) otrzymuje przejazd GRATIS.

Bilety można kupić w kasach biletowych Kolei Dolnośląskich oraz u obsługi pociągu, na podstawie zaakceptowanego wniosku, który można okazać w wersji papierowej lub elektronicznej.   

Przejazdy możliwe są wyłącznie na określonych trasach oraz w konkretnych pociągach KD. Bilety grupowe wydawane przez konduktorów naszej spółki nie będą honorowane w pociągach uruchamianych przez innych przewoźników.

  1. Oferta przeznaczona dla Grup zorganizowanych, złożonych z co najmniej 10 osób.
  2. Warunki korzystania z przejazdów grupowych zawarte są w odpowiednich postanowieniach Taryfy przewozowej (TP-KD), Regulaminu Przewozów (RP-KD) Kolei Dolnośląskich S. A.
  3. Przejazd zorganizowanej grupy można zamówić:
   • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: przejazdy.grupowe@kolejedolnoslaskie.eu (przesłać wypełniony WNIOSEK na podany adres),
   • pisemnie, wysyłając WNIOSEK NA PRZEJAZD GRUPY na adres: Koleje Dolnośląskie S.A. 59-220 Legnica ul. Kolejowa 2, lub przesyłając faxem na nr 76 743 51 90,
   • osobiście, składając WNIOSEK NA PRZEJAZD GRUPY w siedzibie Kolei Dolnośląskich S.A. 59-220 Legnica ul. Kolejowa 2.
  4. Wniosek na przejazd grupy powinien wpłynąć do Kolei Dolnośląskich S. A. najpóźniej na 3 dni (od poniedziałku do piątku oprócz świąt) nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym dniem wyjazdu grupy.
  5. Jeżeli przejazd grupy ma nastąpić w jednej relacji tam i z powrotem lecz w różnych terminach należy złożyć dwa oddzielne wnioski.
  6. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej (poniżej)
  7. WNIOSEK na przejazd grupy należy właściwie wypełnić podając:
  • imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail organizatora przewozu, odpowiedzialnego za grupę,
  • liczbę uczestników,
  • datę i godzinę wyjazdu,
  • relację przejazdu.
  1. O uwzględnieniu zamówienia przejazdu grupowego, zawiadamia się organizatora przejazdu przesyłając potwierdzony WNIOSEK na podany adres e-mailem.
  2. Organizatora zawiadamia się również w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówionego przejazdu.

Wniosek należy drukować w orientacji poziomej. Informacje w sprawie wniosku na przejazd grupowy, można uzyskać pod numerem telefonu +48 76 742 11 12