A A Czcionka

Przejazdy grupowe

Zapraszamy do korzystania z oferty przewozowej Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. przedstawicieli grup zorganizowanych przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia oraz placówki opiekuńcze złożonych co najmniej z 10 osób.

Za każdą zgłoszoną 10 osobową grupę 11 osoba (przewodnik/opiekun) otrzymuje przejazd GRATIS.

Obsługa pociągu prowadzi sprzedaż biletów grupowych na pokładach pociągów uruchamianych przez Koleje Dolnośląskie S.A. Bilety można kupić również w kasach Kolei Dolnośląskich.

Przejazdy możliwe są wyłącznie na określonych trasach oraz w konkretnych pociągach KD. Bilety grupowe wydawane przez konduktorów naszej spółki nie będą honorowane w pociągach uruchamianych przez innych przewoźników.

  1. Oferta przeznaczona dla Grup zorganizowanych przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, zrzeszenia, parafie, placówki opiekuńcze itp., złożone z co najmniej 10 osób.
  2. Warunki korzystania z przejazdów grupowych zawarte są w odpowiednich postanowieniach Taryfy przewozowej (TP-KD), Regulaminu Przewozów (RP-KD) Kolei Dolnośląskich S. A.
  3. Przejazd zorganizowanej grupy można zamówić:
   • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: przejazdy.grupowe@kolejedolnoslaskie.eu (skan WNIOSKU przesłać na podany adres),
   • pisemnie, wysyłając WNIOSEK NA PRZEJAZD GRUPY na adres: Koleje Dolnośląskie S.A. 59-220 Legnica ul. Kolejowa 2, lub przesyłając faxem na nr 76 743 51 90,
   • osobiście, składając WNIOSEK NA PRZEJAZD GRUPY w siedzibie Kolei Dolnośląskich S.A. 59-220 Legnica ul. Kolejowa 2.
  4. Wniosek na przejazd grupy powinien wpłynąć do Kolei Dolnośląskich S. A. najpóźniej na 3 dni (od poniedziałku do piątku oprócz świąt) nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym dniem wyjazdu grupy.
  5. Jeżeli przejazd grupy ma nastąpić w jednej relacji tam i z powrotem lecz w różnych terminach należy złożyć dwa oddzielne wnioski.
  6. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.kolejedolnoslaskie.eu (poniżej)
  7. WNIOSEK na przejazd grupy należy właściwie wypełnić podając:
  • nazwę i adres organizatora,
  • liczbę uczestników,
  • datę i godzinę wyjazdu,
  • relację przejazdu,
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę oraz kontakt telefoniczny lub e-mail.

Organizator zobowiązany jest również wniosek ostemplować właściwymi pieczęciami i podpisać.

  1. O uwzględnieniu zamówienia przejazdu grupowego, zawiadamia się organizatora przejazdu przesyłając potwierdzony WNIOSEK na podany fax lub adres e-mailem.
  2. Organizatora zawiadamia się również w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówionego przejazdu.

Wniosek należy drukować w orientacji poziomej. Informacje w sprawie wniosku na przejazd grupowy, można uzyskać pod numerem telefonu +48 76 742 11 12