Bilet zintegrowany Kąty Wrocławskie

Pociąg KD + Autobus gminy Kąty Wrocławskie = Jeden bilet

Bilet zintegrowany Kąty Wrocławskie obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz w autobusach na wszystkich liniach komunikacji gminnej realizowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie jako zadanie o charakterze użyteczności publicznej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Bilet zintegrowany Kąty Wrocławskie składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji gminnej i uprawnia jego posiadacza do:

 1. przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie,
 2. przejazdów środkami komunikacji gminnej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

 

Bilet miesięczny wydany według oferty uprawnia jego posiadacza do:

 • nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być Kąty Wrocławskie, Mokronos Górny, Sadowice Wrocławskie lub Smolec,
 • nieograniczonej liczby przejazdów autobusami wszystkich linii komunikacyjnych realizowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie jako zadanie o charakterze użyteczności publicznej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego):
  – w strefach KW1 i KWr – w przypadku wystawienia biletu kolejowego miesięcznego w relacji, w której stacją wyjazdu lub stacją docelową są: Mokronos Górny, Sadowice Wrocławskie lub Smolec,
  – w strefach KW1, KW2 i KWr – w przypadku wystawienia biletu kolejowego miesięcznego w relacji, w której stacją wyjazdu lub stacją docelową są Kąty Wrocławskie.

 

 1. Bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd „tam” można nabyć:
 • w pociągach i autobusach KD,
 • we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD,
 • we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO.
 1. Bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd „tam i z powrotem” można nabyć:
 • w pociągach i autobusach KD,
 • we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD,
 • we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO.
 1. Bilety zintegrowane weekendowe można nabyć:
 • we wszystkich kasach KD i Biurach Obsługi Klienta KD,
 • we wszystkich kasach przewoźnika POLREGIO,
 • u obsługi w pociągu/autobusie KD,
 • w automatach biletowych, prowadzących sprzedaż biletów KD,
 • przez Internet za pośrednictwem platformy KOLEO.
 1. Bilety zintegrowane miesięczne ze znaczkiem Gminy Kąty Wrocławskie (Bilet zintegrowany Kąty Wrocławskie) na przejazd „tam i z powrotem” można nabyć wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta KD i kasie biletowej KD  na dworcu kolejowym Wrocław Główny.