Nowa hala serwisowa: wniosek o 30 milionów dofinansowania

Koleje Dolnośląskie mają szansę na pozyskanie ponad 30 mln złotych na rozbudowę swojego zaplecza technicznego. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej.

Środki zewnętrzne na realizację projektu mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozbudowa własnego zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru ma na celu podniesienie standardu obsługi pasażerów poprzez poprawę efektywnego wykorzystania i dostępności taboru.

Inwestycja w bazę serwisową ma kosztować niemal 45 mln złotych, z czego prawie 14 mln złotych Koleje Dolnośląskie przeznaczą ze środków własnych. Budowa ma szansę na dofinansowanie kwotą niemal 31 mln złotych, co przy kwocie wydatków kwalifikowanych na poziomie blisko 36,5 mln złotych oznacza, że wsparcie ze środków wspólnotowych może wynieść aż 85%.

Plany rozbudowy zaplecza technicznego są związane z trwającymi inwestycjami taborowymi spółki. W czerwcu Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły przetarg na dostawę pięciu nowych pociągów elektrycznych, które wyprodukuje bydgoska PESA. Dodatkowo spółka jest w trakcie postępowań na zakup składów spalinowych oraz hybrydowych.

Rozbudowując legnicką bazę serwisową chcemy w przyszłości samodzielnie wykonywać naprawy i przeglądy okresowe pociągów do poziomu P4. Dzięki temu zaoszczędzimy na serwisowaniu pojazdów kupionych kilka lat temu – zaznacza Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na czas wykonywania przeglądów. Zostanie on znacznie skrócony w porównaniu do obecnie stosowanych procedur serwisowych, co przyczyni się do skrócenia czasu wyłączenia serwisowanego taboru z bieżącej eksploatacji, w przypadku gdy przeglądy są realizowane przez firmy zewnętrzne.

Na początku czerwca spółka ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej hali serwisowej. Plany spółki zakładają rozbudowę istniejącej bazy serwisowo-remontowej o kompleks hal wraz z ich wyposażeniem, zapewniającym swobodę napraw i przeglądów okresowych posiadanego taboru.

Ogłoszony przetarg obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy zaplecza technicznego. Wykonawca będzie odpowiedzialny także za przygotowanie wizualizacji 3D planowanej hali, opracowanie przedmiaru robót oraz pełnego kosztorysu inwestycji.

Gotowa hala główna ma posiadać cztery tory serwisowe o długości 120 metrów, z których jeden będzie dedykowany na całoroczną, nowoczesną myjnię automatyczną. Koleje Dolnośląskie chcą wyposażyć się również w m.in. tokarkę podtorową, instalację do opróżniania nieczystości oraz nową stację paliw.