A A Czcionka

Bilet zintegrowany Kąty Wrocławskie

Bilet zintegrowany Kąty Wrocławskie obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz w autobusach na wszystkich liniach komunikacji gminnej realizowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie jako zadanie o charakterze użyteczności publicznej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Bilet zintegrowany Kąty Wrocławskie składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji gminnej i uprawnia jego posiadacza do:

 

  1. przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie,
  2. przejazdów środkami komunikacji gminnej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

 

Bilet miesięczny wydany według oferty uprawnia jego posiadacza do:

  • nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być Kąty Wrocławskie, Sadowice Wrocławskie lub Smolec,
  • nieograniczonej liczby przejazdów autobusami wszystkich linii komunikacyjnych realizowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie jako zadanie o charakterze użyteczności publicznej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego):
    – w strefach KW1 i KWr – w przypadku wystawienia biletu kolejowego miesięcznego w relacji, w której stacją wyjazdu lub stacją docelową są Sadowice Wrocławskie lub Smolec,
    – w strefach KW1, KW2 i KWr – w przypadku wystawienia biletu kolejowego miesięcznego w relacji, w której stacją wyjazdu lub stacją docelową są Kąty Wrocławskie.

 

 

Bilety można kupić wyłącznie Biurze Obsługi Klienta na stacji Wrocław Główny.