Informacja dla Honorowych Dawców Krwi

Od 1 lipca 2023 r. nie są wydawane zaświadczenia z regionalnego centrum krwiodawstwa, Wojskowego Centrum lub Centrum MSWiA, poświadczające oddanie 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Posiadacze zaświadczeń wydanych przed  1 lipca 2023 r. zachowują prawo do korzystania z ulgi 33% w transporcie publicznym, najpóźniej do daty ważności wskazanej na zaświadczeniu (maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, w przypadku zaświadczenia, które zostało wydane w dniu 30 czerwca 2023 r.).