Jesteś Honorowym Dawcą Krwi ?

Skorzystaj ze zniżki na przejazd Kolejami Dolnośląskimi

33% ulgi ustawowej dla Honorowych Dawców Krwi przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych

Od dnia 26 stycznia 2021 r.  Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 w pociągach Kolei Dolnośląskich przysługuje ulga ustawowa w wysokości 33% przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych. Ulga ta obowiązuje wyłącznie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zaświadczenie uprawnia do ulgi przez 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Banner - Nowy Sklep KD już dostępny

This will close in 0 seconds