A A Czcionka

33% ulgi ustawowej dla honorowych dawców krwi przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych

przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych

 

Od dnia 26 stycznia 2021 r.  honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 w pociągach Kolei Dolnośląskich przysługuje ulga ustawowa w wysokości 33% przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych. Ulga ta obowiązuje wyłącznie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zaświadczenie uprawnia do ulgi przez 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.