Współpraca KD i Kątów Wrocławskich

Od 1 września Koleje Dolnośląskie uruchomiły 9 dodatkowych par pociągów, łączących Kąty Wrocławskie ze stolicą Dolnego Śląska. To efekt porozumienia władz gminy z UMWD, dzięki któremu dodatkowe połączenia są współfinansowane z jej budżetu. W Legnicy odbyło się już spotkanie w sprawie kontynuowania współpracy.


Chociaż kolejne pociągi kursują dopiero od 1 września, to w Legnicy odbyło się już spotkanie burmistrza Kątów Wrocławskich, pana Łukasza Zbroszczyka z prezesem Kolei Dolnośląskich, Damianem Stawikowskim. Jego tematem była kontynuacja współpracy między gminą a przewoźnikiem w kwestii połączeń lokalnych. Omówiono również wielowariantowe koncepcje budowy szerszej sieci połączeń o charakterze aglomeracyjnym w przyszłości.

Jako gmina chcemy utrzymać te dziewięć dodatkowych par połączeń również w następnym roku – deklaruje burmistrz Łukasz Zbroszczyk. – Dostęp do publicznego transportu kolejowego, kursującego w wysokiej częstotliwości, to w moim przekonaniu jeden z istotnych czynników pozytywnie wpływających na rozwój samorządów zlokalizowanych wokół Wrocławia.  Mam nadzieję, że nasza współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Kolejami Dolnośląskimi stanie się fundamentem pod budowę systemu wrocławskiej kolei aglomeracyjnej i że kolejne samorządy do nas dołączą. Nie mam wątpliwości, że byłoby to z korzyścią dla mieszkańców całej aglomeracji. Dlatego jako gmina chcemy również mocno na rzecz powstania takiej kolei działać – dodaje.

Zapewniłem pana burmistrza, że jesteśmy gotowi kontynuować wzmocnioną obsługę połączeń Kąty Wrocławskie – Wrocław nie tylko od nowego rocznego rozkładu jazdy i w roku 2021 ale i w kolejnych latach. Tym bardziej, że nasze możliwości operacyjne – które już obecnie pozwalają na takie wzmocnienie bez szkody dla podstawowej oferty – w najbliższych dwóch latach jeszcze się zwiększą poprzez zakup nowych pociągów – mówi prezes Damian Stawikowski. –  Wrocławska kolej aglomeracyjna na pewno byłaby impulsem, który pobudziłby cały region. Dlatego wszystkich jego mieszkańców powinny cieszyć takie deklaracje. Umówiliśmy się więc z panem burmistrzem, że w kwestii budowy kolei aglomeracyjnej będziemy współpracować informacyjnie i koncepcyjnie, niezależnie od tego jaki jej model uda się w przyszłości wypracować. Zapewnić jednak mogę, że Koleje Dolnośląskie chętnie staną się operatorem takiego systemu – kończy Stawikowski.