Uwaga Pasażerowie! Informacja dot. kontroli sanitarnych

W związku z wprowadzonymi na przejściach granicznych kontrolami sanitarnymi oraz wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego, od dnia 12 marca br. Koleje Dolnośląskie wprowadzają na pokładach pociągów obsługujących połączenia transgraniczne w kierunku Polski, tzw. karty lokalizacyjne pasażera.

Karty wydawać będą członkowie drużyn konduktorskich a odbierać – przedstawiciele służb sanitarnych. Co ważne, zgodnie z zaleceniami UTK, będą one wręczane również osobom, które wsiadły do pociągu międzynarodowego już w Polsce.

Apelujemy do wszystkich podróżujących naszymi pociągami na liniach transgranicznych, aby w trosce o zdrowie własne oraz innych osób na pokładzie, nie odmawiali współpracy i wypełniali przekazane im karty.  W przypadku ujawnienia osoby zainfekowanej koronawirusem, przyjeżdżającej z zagranicy, karty te ułatwią służbom sanitarnym dotarcie do osób, które podróżowały z chorym pasażerem i otoczenie ich właściwą opieką diagnostyczną a następnie – w razie konieczności – medyczną.

Liczymy na zrozumienie sytuacji i stosowanie się pasażerów do sugestii drużyn konduktorskich.