Ulga dla krwiodawców w Kolejach Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie wprowadziły do oferty nową ulgę umożliwiającą zakup biletów jednorazowych z ustawową ulgą 33%. Zniżka skierowana jest do krwiodawców oraz ozdrowieńców – dawców osocza po chorobie Covid-19.

Wprowadzenie nowej ulgi ustawowej do oferty to efekt wejścia w życie nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej. Projekt, który zakładał przyznanie nowych zniżek na transport miejski i kolejowy wszedł w życie 26 stycznia po przyjęciu przez sejm i podpisaniu przez prezydenta.

Jak kupić bilet z ulgą?

W pociągach Kolei Dolnośląskich bilety od 26 stycznia są dostępne u konduktorów. Szybkie wprowadzenie do oferty nowych biletów było możliwe dzięki nowym terminalom konduktorskich, które spółka wdrożyła w grudniu 2020 roku. Bilety będą oznaczone symbolem HDK-C, potwierdzającym korzystanie przez pasażera z ulgi dla krwiodawców.

– Dzięki systemowi informatycznemu, w który wyposażone są nowe terminale mogliśmy z dnia na dzień wprowadzić nową ulgę do oferty. To jedna z korzyści, którą kierowaliśmy się decydując o wprowadzeniu nowych zestawów konduktorskich – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Nowe terminale są też szybsze i oszczędzają czas pasażerów kupujących bilety – dodał Rodak.

Z przyczyn technicznych zakup biletów z nową ulgą będzie możliwy w kasach biletowych od 1 lutego 2021 r. – do tego dnia PKP Informatyka, odpowiedzialna za informatyczny system rezerwacji i sprzedaży, ma zaktualizować ofertę o nowy rodzaj zniżki. W między czasie drużyny konduktorskie nie będą naliczać dodatkowych opłat za wystawienie biletów z nową zniżką.

Kto może skorzystać?

Ulga dotyczy krwiodawców, którzy oddali co najmniej trzy razy krew lub jej składniki, w tym osocze po przechorowaniu COVID-19. Zniżka dotyczy biletów jednorazowych i będzie obowiązywała w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Aby móc skorzystać ze zniżki uprawniony musi posiadać zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzykrotną donację wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.