Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych

W dniach 10-16.02.2019 r. tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna dla osób przekraczających granicę państwową z Niemcami oraz Czechami.

Wszystkie osoby poruszające się w obszarze strefy Schengen, mają obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Zakres kontroli będzie dostosowany do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z odbywającym się spotkaniem poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu.