Trasa przyrodniczą ścieżką dydaktyczną "Trzy Stawy" | Jak zaplanować wyjazd do Doliny Baryczy?

Korzeńsko – Radziądz – Niezgoda

Dolny Śląsk to prawdziwy raj dla miłośników natury – mieści w sobie różnorodne rezerwaty przyrody, zachęcających do aktywnego spędzania czasu. Jedną z propozycji wycieczki, jest trasa wiodąca ścieżką dydaktyczną „Trzy Stawy” w Dolinie Baryczy. Sprawdź, jak zaplanować trasę z Korzeńska do kompleksu Radziądz Stawów Milickich oraz rezerwatu Olszyny Niezgodzkie

Spis treści
  • 1. Jak dotrzeć do Korzeńska?
  • 2. Historia przystanku kolejowego w Korzeńsku
  • 3. Co warto zobaczyć na trasie z Korzeńska do Kompleksu Radziądz?
  • 4. Rezerwat przyrody Stawy Milickie – cenna ostoja ptaków wodnych i błotnych
  • 5. Staw Stary - największy zbiornik wodny w Dolinie Baryczy
  • 6. Staw Jeleni II - siedlisko ptaków migrujących
  • 7. Staw Jeleni III - obszar lęgowy wielu ptaków
  • 8. Rezerwat Przyrody Olszyny Niezgodzkie
  • 9. Jaką trasę obrać do Kompleksu Niezgoda w Dolinie Baryczy? Z czego słynie Niezgoda?

Jak dotrzeć do Korzeńska? Historia przystanku kolejowego w Korzeńsku

Naszą pieszą wycieczkę do Stawów Milickich przez rezerwat przyrody Olszyny Niezgodzkie rozpoczynamy od stacji kolejowej w Korzeńsku. Do miasta możemy dostać się pociągami kursującymi codziennie na linii Wrocław Główny – Rawicz. To doskonała okazja na skorzystanie z oferty Dolnośląskiego Biletu Weekendowy. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich oraz POLREGIO od godz. 18.00 w piątek, do godz. 6.00 w poniedziałek w cenie 59,00 zł.

 

Stacja kolejowa Korzeńsko powstała w 1894 r., przy zbudowanej przez Kolej Górnośląską linii Wrocław – Poznań. W latach 1919-1939 w jej miejscu znajdowało się przejście kolejowe na granicy Niemiec z Polską, gdzie kończyło bieg większość pociągów osobowych z Wrocławia. Po modernizacji linii w latach 2012-2014 stację w Korzeńsku zredukowano do roli przystanku i zlikwidowano przylegającą do budynku dworca nastawnię.

Co warto zobaczyć na trasie z Korzeńska do Kompleksu Radziądz?

Podróż do Kompleksu Radziądz rozpoczynamy szlakiem zielonym, prowadzącym ulicą Wrocławską. Kierujemy się pod wiadukt drogi ekspresowej S5 Wrocław – Poznań, a następnie cofamy się drogą dojazdową w kierunku Lasu Orlik. Kontynuujemy spacer przechodząc przez mostek na Dąbrocznej, po czym podążamy ścieżką wzdłuż rzeki. Za zagajnikiem opuszczamy granice Dolnego Śląska i gminy Żmigród, wkraczając na teren województwa wielkopolskiego i gminy Rawicz. Od tego miejsca idziemy prosto do wsi Wydawy, zamieszkanej przez Hazaków – grupę etnograficzną pochodzących głównie od XVI-wiecznych osadników z terenu Śląska.

Z Wydawy kierujemy się do mostu na Wilczynie, którym wracamy na tereny województwa dolnośląskiego, a następnie do przysiółka Czarny Las. Na końcu osady mijamy domy dawnej straży granicznej, przy istniejącej tu w latach 1919-1939 granicy polsko-niemieckiej. Wkraczamy do lasu, w którym podążamy drogą gruntową, aż do jego skraju przy ulicy Szerokiej w Radziądzu. Przechodząc przez skrzyżowanie z ulicą Żmigrodzką, mijamy zabytkowy kościół św. Karola Boromeusza oraz kapliczkę, powstałą na miejscu dawnego pomnika pamięci poległych w I wojnie światowej.

Barokowy kościół św. Karola Boromeusza wzniesiono w XVIII w. z inicjatywy Hatzfeldów ze Żmigrodu, w ramach akcji rekatolicyzacji regionu. Wnętrze budynku ma nietypowy jak na Śląsk kształt – rzut prostokąta z czterema owalami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający patrona parafii  – św. Karola Boromeusza, obok kościoła zobaczymy stary cmentarz z przedwojennymi nagrobkami.

Kontynuujemy naszą podróż ulicą Żmigrodzką, a następnie ul Gajową i Zielonym Szlakiem Turystycznym. Opuszczamy zabudowania Radziądza i skręcamy w drogę polną, którą biegnie pomarańczowy szlak rowerowy. Przecinamy kanał łączący Młynówkę Sułowską z Kanałem Kokot i docieramy do szosy Radziądz – Ruda Żmigrodzka, którą dotrzemy prosto do Kompleksu Radziądz rezerwatu Stawy Milickie.

Rezerwat przyrody Stawy Milickie cenna ostoja ptaków wodnych i błotnych

W skład liczącego 1046 ha powierzchni Kompleksu Radziądz wchodzi Staw Stary, trzy Stawy Jelenie, trzy Stawy Nasienne i kilka mniejszych zbiorników.

Po prawej stronie widzimy największy i będący jednym z najstarszych zbiorników w Dolinie Baryczy – Staw Stary, liczący aż 300 ha powierzchni. Stanowi on obszar lęgowy wielu rzadkich gatunków ptaków, jak i jest miejscem życia licznych gatunków migrujących, m.in.: bielików, gęsi, czapli białych i kaczek. Staw wyróżnia się dużą powierzchnią, a co za tym idzie to właśnie na jego obszarze stwierdzono największą różnorodność gatunkową ptactwa spośród wszystkich zbiorników wodnych w obrębie Stawów Milickich

Przy Stawie Starym rozpoczyna się liczącą 8,5 km przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Trzy Stawy„, która prowadzi do Rezerwatu Olszyny Niezgodzkie, gdzie okrąża Stawy Niezgoda I i Niezgoda II. Podążając tą trasą, w drodze do kolejnego punktu naszej wyprawy, mijamy Staw Nasienny Trzeci i przysiółek Szarlotka. Za mostkami na Kanale Kokot docieramy do punktu widokowego na Staw Jeleni II.

Liczący 68 ha powierzchni Staw Jeleni II powstał w latach 60. XX w., w wyniku podziału stawu Jeleniego na trzy mniejsze akweny. Brak szuwarów sprawia, że w okresie lęgowym niewiele gatunków buduje tu gniazda. Większość występujących w jego rejonie ptaków można obserwować w okresie przelotów – wczesną wiosną i jesienią.

Brzegiem stawu Jeleniego II docieramy do przysiółka Szarzyna, z którego możemy podejść do grodziska stożkowego z XII-XIII w. Przy drewnianym domu ze studnią skręcamy w szutrową Szwedzką Drogę, której nazwa nawiązuje do czasów wojny 30-letniej. Przez las docieramy do zatoki Stawu Jeleniego III, gdzie możemy zapoznać się z tablicą ścieżki dydaktycznej.

Staw Jeleni III (57 ha) wyróżnia się dużym obszarem roślinności, rozrastającej się wzdłuż jego brzegów. Na środku tego zbiornika możemy dostrzec wyspę szuwarową, będąca miejscem lęgów ptaków. To właśnie dzięki niej akwen zaliczono do stawów lęgowiskowych, objętych rezerwatem ścisłym. Występują tu: czapla siwa, kormoran, żuraw, gęgawa, gęś zbożowa i białoczelna, bielik, sokół wędrowny. Na obszarach Stawu możemy dostrzec także niezwykle rzadko spotykane gatunki: podgorzałka, bąk, bączek, zielonka, gęś krótkodzioba i mała, bernikla białolica i rdzawoszyja.

Rezerwat Przyrody Olszyny Niezgodzkie

Zabagnionym łęgiem jesionowo-olszowym opuszczamy granicę rezerwatu przyrody Stawy Milickie. Z największego kompleksu stawów w Europie wyruszamy w kierunku malowniczych obszarów bagiennych, porośniętych lasem – do rezerwatu Olszyny Niezgodzkie. Rezerwaty położone są w niedużej odległości od siebie, dlatego obierając prostą drogę na trasie Ruda Żmigrodzka – Niezgoda powinniśmy dotrzeć na miejsce w około pół godziny.

Utworzony w 1987 r. Rezerwat Przyrody Olszyny Niezgodzkie rozciąga się na powierzchni 74,28 ha. Chroni naturalny obszar bagiennych olszyn nad rzeką Ługą, które niegdyś przynależały do obszarów łowieckich Hatzfeldtów. W rezerwacie rośnie aż 276 gatunków roślin, część z nich objęta jest ochroną.

Drzewostan lasów w rezerwacie buduje głównie olsza czarna, a także dęby szypułkowe, graby i świerki. Te podmokłe tereny wyróżnia jednak bogactwo gatunkowe rosnących tu krzewów. Podczas spaceru po Rezerwacie Przyrody Olszyny Niezgodzkie możemy zobaczyć m.in.: bez koralowy, czeremchę pospolitą, porzeczkę czarną, malinę, szczaw lancetowaty, kalinę koralową, rzeżuchę leśną czy leszczynę.

Gęsta roślinność tych podmokłych terenów jest miejscem schronienia licznych gatunków ptaków i owadów. Żyją tu m.in.: pierwiosnek, zięba, pokrzewka czarnołbista, sikora bogatka, piecuszek, rudzik, sikora modra, cierniówka, strumieniówka, żuraw i brodziec samotny.

Jaką trasę obrać do Kompleksu Niezgoda w Dolinie Baryczy? Z czego słynie Niezgoda?

Idąc skrajem lasu drogą do Wilkowa, opuszczamy Rezerwat i kierujemy się do Niezgody. Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z 1591 r., kiedy to w jej obrębie funkcjonowała owczarnia, młyn wodny oraz oddział bartnicy. W roku 1843 książę Hetzfeld wzniósł w okolicy pałacyk myśliwski i założył zwierzyniec.

Podążając trasą przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Trzy Stawy kierujemy się do Stawu Niezgoda. Pierwotnie zbiornik ten liczył ponad 220 ha. W latach 60. XX w. podzielono go na dwa mniejsze akweny – Niezgoda I liczący 112 ha i Niezgoda II liczący 65 ha. Położony na północ od wsi Niezgoda kompleks stawów nie jest rezerwatem przyrody, choć niewątpliwie odznacza się bogatą fauną i florą. Będąc w południowo-zachodniej części Stawu Niezgoda I, warto skorzystać z czatowni, która umożliwia przyjrzenie się ptakom w ich naturalnym środowisku.

Podążając trasą dydaktyczną „Trzy Stawy”, okrążamy oba zbiorniki wodne Kompleksu Niezgoda, a następnie powracamy przebytą już trasą obok Stawu Starego do Korzeńska, z którego będziemy mogli wygodnie powrócić pociągiem Kolei Dolnośląskich.