Otwarcie ofert na pociągi spalinowe

Koleje Dolnośląskie otrzymały ofertę na nowe pociągi spalinowe. Zainteresowanie ich dostawą wyraziła PESA.


Przedmiotem ogłoszonego 19 czerwca postępowania jest dostawa dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym z prawem opcji, która umożliwia Kolejom Dolnośląskim potencjalne rozszerzenie zamówienia o sześć kolejnych pojazdów.

Producenci taboru mogli składać oferty do dzisiaj, 23 lipca. Jako jedyna swoją propozycję złożyła spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, która za dostawę dwóch pociągów zaoferowała cenę 42.754.800,00 złotych brutto, czyli 21.377.400,00 złotych brutto za jeden pojazd.

Obecnie oferta zostanie poddana analizie. Na podjęcie decyzji dot. tego postępowania Koleje Dolnośląskie mają czas do 20 października.

Informacja z otwarcia ofert.