Oświadczenie ws. połączeń

W związku z pojawiającymi się głównie w mediach społecznościowych, stwierdzeniami, jakoby Koleje Dolnośląskie miały zawiesić realizację wszystkich swoich połączeń na okres najbliższych 14 dni, informujemy, że taka decyzja nie została podjęta. Co więcej, nie jest w tej chwili nawet rozważana; ani przez organizatora przewozów, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ani przez Zarząd KD. Zarówno organizator, jak i Koleje Dolnośląskie są bowiem świadomi, iż realizowane przez Spółkę połączenia mają niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla funkcjonowania podmiotów publicznych, społecznych oraz gospodarczych na obszarze Województwa Dolnośląskiego.

Mając na uwadze zagrożenie spowodowane przez koronawirusa COVID-19, Koleje Dolnośląskie podjęły szereg działań mających na celu minimalizowanie ryzyka jego wystąpienia wśród pasażerów i pracowników Spółki a przedstawiciele KD biorą udział pracach zespołów nadzwyczajnych wszystkich szczebli. KD są również w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi i Urzędem Transportu Kolejowego oraz bezzwłocznie informują o wszystkich istotnych dla pasażerów kwestiach. Dlatego też apelujemy, aby w tym trudnym czasie, gdy w przestrzeni publicznej pojawiają się często sprzeczne lub sensacyjne informacje, dokonywać ich weryfikacji przy pomocy oficjalnych kanałów komunikacji Kolei Dolnośląskich i UMWD, tj. na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych.

Biuro Prasowe KD