Oświadczenie Kolei Dolnośląskich ws. Urbancard

OŚWIADCZENIE

Wieloletnia umowa w sprawie honorowania biletów Urbancard w granicach administracyjnych Wrocławia wygaśnie 30 czerwca 2021 r. Przejazd pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio od 1 lipca 2021 r. będzie możliwy jedynie z ważnym biletem kolejowym.

Wszyscy pasażerowie podróżujący pociągami Kolei Dolnośląskich na podstawie biletów okresowych na liniach obejmujących stacje w granicach Wrocławia, będą mogli wymienić lub zwrócić swój dotychczasowy bilet bez potrącenia odstępnego, pod warunkiem, że został on zakupiony najpóźniej 25 czerwca 2021 r. i termin jego obowiązywania obejmuje przejazdy 1 lipca lub później.

Koleje Dolnośląskie i Polregio złożyły wiele propozycji przedłużenia umowy. Urząd Miejski we Wrocławiu nie przyjął żadnej z nich. Na ostatnią nie wpłynęła odpowiedź. Spółka wciąż jednak otwarta jest na dialog. Niniejsza informacja wynika z zapisów Rozporządzenia Komisji UE nr 454/2011.

Bartłomiej Rodak

Rzecznik Prasowy KD