Bilet Zintegrowany Wałbrzych

Pociąg KD + Autobus ZDKiUM = Jeden bilet

Bilet zintegrowany Wałbrzych obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz autobusami na wszystkich liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDKiUM w ramach służby publicznej na terenie gmin Boguszów Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Walim i Wałbrzych

Bilet zintegrowany Wałbrzych składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji miejskiej i uprawnia jego posiadacza do:

 1. przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie,
 2. przejazdów środkami komunikacji miejskiej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Bilet wydany według oferty uprawnia jego posiadacza do:

 • nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być: Boguszów-Gorce, Boguszów-Gorce Wschód, Boguszów-Gorce Zachód, Głuszyca, Głuszyca Górna, Jedlina Górna lub Jedlina Zdrój, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Szczawienko,
 • nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDKiUM w ramach służby publicznej na terenie gmin Boguszów Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Walim i Wałbrzych (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Sprzedaż biletów prowadzą wyłącznie Biura Obsługi Klienta i kasy biletowe KD na dworcach:

 • Jelenia Góra,
 • Kłodzko Główne,
 • Wałbrzych Miasto,
 • Wrocław Główny.

Oferta została rozszerzona o bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd „tam i z powrotem” pociągiem KD połączone z biletem wieloprzejazdowym wałbrzyskiej komunikacji miejskiej.

Bilet jest ważny 1 dzień. Uprawnia do jednego przejazdu pociągiem lub autobusem KD w relacji „tam i z powrotem” wskazanej na bilecie oraz do całodziennych wielokrotnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Gminę Wałbrzych w ramach publicznego transportu zbiorowego. Cena biletu zintegrowanego jest niższa niż biletów nabywanych oddzielnie – najwięcej zyskają osoby przemieszczające się na krótkich odległościach (ponad 30% taniej).

 1. Bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd „tam” można nabyć:
 • w pociągach i autobusach KD,
 • we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD,
 • we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO.
 1. Bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd „tam i z powrotem” można nabyć:
 • w pociągach i autobusach KD,
 • we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD,
 • we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO.
 1. Bilety zintegrowane weekendowe można nabyć:
 • we wszystkich kasach KD i Biurach Obsługi Klienta KD,
 • we wszystkich kasach przewoźnika POLREGIO,
 • u obsługi w pociągu/autobusie KD,
 • w automatach biletowych, prowadzących sprzedaż biletów KD,
 • przez Internet za pośrednictwem platformy KOLEO.
 1. Bilety zintegrowane miesięczne ze znaczkiem Gminy Wałbrzych (Bilet zintegrowany Wałbrzych) na przejazd „tam i z powrotem” można nabyć wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta KD i kasie biletowej KD  na dworcach kolejowych: Wałbrzych Miasto, Jelenia Góra, Wrocław Główny.