Bilet Zintegrowany Strzelin

Pociąg KD + Autobus miejski w Strzelinie = Jeden bilet

Bilet zintegrowany Strzelin obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz na wszystkich liniach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Strzelin.

Bilet zintegrowany składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji miejskiej i uprawnia jego posiadacza do:

 1. nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być: Strzelin, Biały Kościół, Warkocz,
 2. nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Strzelin (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).
 1. Bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd „tam” można nabyć:
 • w pociągach i autobusach KD,
 • we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD,
 • we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO.
 1. Bilety zintegrowane jednorazowe na przejazd „tam i z powrotem” można nabyć:
 • w pociągach i autobusach KD,
 • we wszystkich Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD,
 • we wszystkich kasach biletowych przewoźnika POLREGIO.
 1. Bilety zintegrowane weekendowe można nabyć:
 • we wszystkich kasach KD i Biurach Obsługi Klienta KD,
 • we wszystkich kasach przewoźnika POLREGIO,
 • u obsługi w pociągu/autobusie KD,
 • w automatach biletowych, prowadzących sprzedaż biletów KD,
 • przez Internet za pośrednictwem platformy KOLEO.
 1. Bilety zintegrowane miesięczne ze znaczkiem Gminy Strzelin (Bilet zintegrowany Strzelin) na przejazd „tam i z powrotem” można nabyć wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta KD i kasie biletowej KD  na dworcach kolejowych: Strzelin, Wrocław Główny.