Bilet Zintegrowany Przemkowski

Pociąg KD + Autobus PKS = Jeden bilet

W przypadku wystawienia biletu kolejowego w ofercie „Bilet zintegrowany Przemkowski” do/od stacji Chocianów, uprawnia on do jednorazowego przejazdu w dniu wskazanym na bilecie w publicznym transporcie zbiorowym świadczonym środkami transportu zbiorowego realizowanego przez PKS Intertrans na sieci autobusowych przewozów pasażerskich obejmujących odcinki (w obydwu kierunkach): Chocianów – Przemków.

Bilet Zintegrowany Przemkowski - schemat
Uwaga! Autobusy Intertrans kursują od poniedziałku do piątku.

Bilety jednorazowe na przejazd TAM dostępne:

– u konduktora,
– w późniejszym terminie w kasach biletowych.