A A Czcionka

Bilet Zintegrowany Strzelin

Bilet zintegrowany Strzelin obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz na wszystkich liniach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Strzelin.

 

Bilet zintegrowany składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji miejskiej i uprawnia jego posiadacza do:

  1. nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być: Strzelin, Biały Kościół, Warkocz,
  2. nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Strzelin (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

 

Sprzedaż biletów prowadzą wyłącznie Biura Obsługi Klienta i kasy biletowe KD na dworcach:

 

  • Strzelin,
  • Kłodzko Główne,
  • Wrocław Główny.