A A Czcionka

Bilet zintegrowany Legnica

Bilet zintegrowany Legnica obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz w autobusach na wszystkich liniach komunikacji realizowanej przez MPK sp. z o.o. w Legnicy w wybranej strefie taryfowej

Bilet zintegrowany Legnica składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji miejskiej i uprawnia jego posiadacza do:

 

  1. przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie,
  2. przejazdów środkami komunikacji miejskiej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

 

Bilet miesięczny wydany według oferty uprawnia jego posiadacza do:

  • nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być Legnica lub Legnica Piekary, a od 1 listopada 2020 r. również stacje Jaśkowice Legnickie i Szczedrzykowice,
  • nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach komunikacji realizowanej przez MPK sp. z o.o. w Legnicy w wybranej strefie taryfowej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

 

Sprzedaż biletów prowadzą wyłącznie Biura Obsługi Klienta i kasy biletowe KD na dworcach:

  • Bolesławiec,
  • Legnica,
  • Wrocław Główny.