A A Czcionka

Bilety w aglomeracji wrocławskiej

1. Bilety zintegrowane P/T/A ważne na obszarze Dużej Aglomeracji Wrocławskiej (obszar ograniczony stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Oleśnica Rataje, Jelcz Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica) są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.

W ofercie tej można nabyć bilety miesięczne odcinkowe imienne, które uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych, wyłącznie w relacji i drogą wskazaną na bilecie między wszystkimi stacjami odcinka, na który bilet został wydany. Naklejony na bilet znaczek uprawnia dodatkowo do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami i tramwajami na wszystkich liniach normalnych lub normalnych i pośpiesznych w granicach miasta Wrocław.

Więcej informacji o ofercie biletów zintegrowanych P/T/A można znaleźć na stronie internetowej POLREGIO sp. z o.o.

2. Wybrane bilety na przejazd komunikacją miejską wydane przez miasto Wrocław są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich na wszystkich odcinkach w obrębie miasta Wrocław.

Honorujemy:
bilety okresowe kodowane na Wrocławskiej Karcie Miejskiej URBANCARD, URBANCARD EP lub URBANCARD Premium, Karcie Miejskiej z funkcją płatniczą BZWBK, PKO Bank Polski i na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich imienne i imienne „Nasz Wrocław” na wszystkie linie i wszystkie linie normalne (7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe, 180-dniowe, 365-dniowe i semestralne);
na okaziciela (30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe);
bilety czasowe zakupione w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej, identyfikowane za pomocą kart URBANCARD EP lub zbliżeniowych kart płatniczych, zapisane w systemie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne;
bilety w formie tradycyjnej (papierowe) czasowe, uprzednio skasowane w pojeździe miejskiej komunikacji zbiorowej (24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne);
Zakupione za pomocą urządzeń mobilnych, przez dedykowaną lub zewnętrzną aplikację mobilną bilety imienne i imienne „Nasz Wrocław” na wszystkie linie i wszystkie linie normalne 7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe, 180-dniowe, 365-dniowe;

semestralne bilety na okaziciela 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe;

bilety czasowe (24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne, 168-godzinne).

W odniesieniu do honorowanych biletów komunikacji miejskiej wydanych przez miasto Wrocław mają zastosowanie postanowienia uchwały nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej z dn.19.10.2017 (z późn. zm.).

Koleje Dolnośląskie S.A. honorują uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w granicach m.Wrocławia, wynikające z ww. uchwały, m.in. dla:

  • uczniów szkół: podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  • osób, które ukończyły 66 rok życia,
  • nauczycieli i opiekunów zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych

Pełny wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia wraz z wykazem dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg znajduje się na stronie https://www.wroclaw.pl/uprawnienia-do-ulg.

W przypadku braku ważnego biletu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ww. przejazdów mają zastosowanie postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD).

 

Schemat połączeń kolejowych na obszarze miasta Wrocław, na których honorowane są wybrane bilety komunikacji miejskiej:

Informacji o honorowaniu biletów komunikacji miejskiej w pociągach udzielają:

Urząd Miejski Wrocławia: tel. (71) 777 77 77

Biuro Obsługi Pasażera MPK: Wrocław, ul. B. Prusa 75-79 (czynne: pon-czw w godz. 8.00-18.00, pt w godz. 8.00-16.00), tel. (71) 321 72 71

Biuro Obsługi Klienta (BOK) URBANCARD: Wrocław, ul. Grabiszyńska 9 (wejście od pl. Legionów, czynne: pon-pt w godz. 8.00-18.00), tel. (71) 341 12 00, e-mail: bok@urbancard.pl

POLREGIO sp. z o.o.: tel. (+48) 703 20 20 20 (w godz. 7.00-23.00)

Biuro Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich S.A.: dworzec kolejowy Wrocław Główny (czynne codziennie w godz. 8.00-19.40)

3. Bilety wydane według oferty POLREGIO sp. z o.o. Bilety czasowe i strefowe na przejazd na obszarze aglomeracji wrocławskiej (wypis „Aglo 8” na bilecie) nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.