Bilety w aglomeracji wrocławskiej - Wrocławska kolej aglomeracyjna

Wrocławska kolej aglomeracyjna, inaczej zwana koleją podmiejską, obsługuje przewozy  pasażerskie na obszarze aglomeracji Wrocław. Cechują ją między innymi: duża częstotliwość obsługi linii, znaczna liczba miejsc zatrzymywania oraz cykliczny rozkład jazdy. W granicach aglomeracji stosowany jest bilet aglomeracyjny, który uprawnia Pasażera do wielu przejazdów nie tylko koleją, ale także komunikacją autobusową.

1. Bilet aglomeracyjny zintegrowany P/T/A ważny na obszarze Dużej Aglomeracji Wrocławskiej (obszar ograniczony stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Oleśnica Rataje, Jelcz Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica) są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.

W ofercie, której podlega wrocławska kolej aglomeracyjna, można nabyć bilety miesięczne odcinkowe imienne, które uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych, wyłącznie w relacji i drogą wskazaną na bilecie między wszystkimi stacjami odcinka, na który bilet aglomeracyjny został wydany. Naklejony na bilet znaczek uprawnia dodatkowo do nieograniczonej liczby przejazdów autobusami i tramwajami na wszystkich liniach normalnych lub normalnych i pośpiesznych w granicach miasta Wrocław.

Więcej informacji o ofercie biletów zintegrowanych P/T/A można znaleźć na stronie internetowej POLREGIO sp. z o.o.


2. Od 01.07.21 bilety na przejazd komunikacją miejską wydane przez miasto Wrocław oraz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w granicach miasta Wrocławia wynikające z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nie są już honorowane. Więcej informacji: kolejedolnoslaskie.pl/urbancard.


 

3. Bilety wydane według oferty POLREGIO sp. z o.o. Bilety czasowe i strefowe na przejazd na obszarze, który obejmuje wrocławska kolej aglomeracyjna (wypis „Aglo 8” na bilecie) nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.