Nowoczesne pociągi. KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ

Ważny dzień dla Kolei Dolnośląskich. Spółka i PKO Bank Polski podpisały dziś umowę na kredyt konsolidacyjny. Konsolidacja zadłużenia spowoduje przekazanie wszystkich zobowiązań, sięgających 442 mln złotych, do największego polskiego banku. Równocześnie prezes KD przekazał prezesowi PESA Bydgoszcz oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji na kolejne pociągi Elf2.

Wydarzenia te uświetnił swoją osobą minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przypomniał o przejmowaniu kolejnych linii kolejowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz podkreślił wagę przywracania na nich połączeń, szczególnie w tych miejscach, gdzie dostęp do transportu publicznego jest utrudniony. Podziękował także wojewódzkim władzom samorządowym oraz prezesowi PKO Banku Polskiego za dotychczasową współpracę, która przekłada się na rozwój regionu. – Mam nadzieję, że będzie kontynuowana i doprowadzi do realizacji kolejnych projektów – powiedział minister Dworczyk.

Nowy kredyt umożliwi Kolejom Dolnośląskim spłatę dotychczasowych zobowiązań inwestycyjnych oraz kontynuację projektu taborowego. W najbliższych latach do dyspozycji Kolei Dolnośląskich trafi 19 nowych składów: 6 trójczłonowych pociągów hybrydowych Impuls II, które dostarczy Newag oraz 13 pięcioczłonowych pociągów Elf 2 z bydgoskiej PESY.

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować plany inwestycyjne w regionie. Z PKO Bankiem Polskim od lat współpracujemy przy kluczowych dla rozwoju regionu projektach. Pozwala to z optymizmem patrzeć na realizację nie tylko obecnych ale przede wszystkim dalszych planów rozwojowych Kolei Dolnośląskich – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a jego aktywa sięgają 382 mld zł. Obsługuje 11 milionów klientów indywidualnych, ponad 500 tys. polskich firm, a także budżety większości województw i miast wojewódzkich.

– PKO Bank Polski współpracuje z samorządami, wspierając rozwój Polski i Polaków. Cieszymy się, że dzięki nowej umowie z Kolejami Dolnośląskimi, wkrótce mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli korzystać z dodatkowych 19 nowoczesnych i przyjaznych środowisku pociągów, które dostarczą polskie firmy – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski (w ramach konsorcjum z BGK) jest kredytodawcą dla realizowanego przez samorząd województwa projektu budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach o wartości 186 mln złotych oraz planuje współfinansować budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, która będzie kosztować około 200 mln złotych. Od ponad 26 lat wspiera też organizację Biegu Piastów. Umowa z Kolejami Dolnośląskimi wzmocni strategiczną współpracę z samorządem województwa, a jej wartość przekroczy 882 mln złotych.

– To rekordowa umowa, która pozwala jeszcze bardziej wzmocnić kondycję finansową spółki. Obecnie Koleje Dolnośląskie spłacają także zobowiązania z lat wcześniejszych, które ograniczały ich zdolność kredytową i zmuszały do ograniczania inwestycji taborowych i infrastrukturalnych. Teraz to się zmieni. Oprócz tego dodatkowe finansowanie pozwoli na dalszy rozwój i uruchomienie jeszcze większej liczby połączeń, dzięki zwiększeniu w najbliższych latach parku taborowego przewoźnika – wskazuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa odpowiedzialny za rozwój infrastruktury kolejowej w regionie.

Kredyt konsolidacyjny obejmuje kredyty inwestycyjne przekraczające kwotę 340 mln złotych, które pozwolą na refinansowanie inwestycji taborowych zrealizowanych w minionych latach oraz sfinansowanie realizowanego od 2020 roku projektu taborowego. Całość zobowiązań uzupełnią 102 mln złotych kredytów obrotowych na sfinansowanie podatku VAT.

– Jesteśmy w trakcie realizacji największego projektu taborowego w historii Kolei Dolnośląskich, wartego ponad pół miliarda złotych. Zapewniam jednak, że nie powiedzieliśmy w tej sprawie ostatniego słowa. Cały czas pracujemy nad tym, aby maksymalnie wykorzystać opcje zakupowe a współpraca z PKO Bankiem Polskim stwarza przed nami nowe możliwości – podkreśla Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. – Co ważne, warunki umowy z bankiem nie blokują nam realizacji innych inwestycji, szczególnie w naszą infrastrukturę – dodaje.

Okres spłaty kredytu został zaplanowany do 2036 roku. Finansowanie odpowiada okresowi amortyzacji nowego taboru, który wynosi 14 lat. W praktyce oznacza to, iż raty kapitałowe spłacanego kredytu są porównywalne z rocznymi odpisami amortyzacyjnymi, zaliczanymi w bieżące koszty funkcjonowania spółki. W związku z tym Koleje Dolnośląskie nie będą musiały szukać innych źródeł pokrycia luki płynnościowej, która wystąpiłaby w przypadku krótszego (do roku 2030) finansowania kredytowego zaplanowanych inwestycji. Prezes Damian Stawikowski: – Spółka zaciągając zobowiązanie na możliwie najdłuższy okres nie obciąża swojej płynności, co daje jej możliwość dalszego rozwoju. W przypadku dofinansowania unijnego, w przyszłości możliwe jest bezkosztowe spłacenie zobowiązań i tym samym podjęcie nowych, na zakup nowych pojazdów, by powiększyć flotę pojazdów Kolei Dolnośląskich.

Nowoczesne pociągi – kapitał na przyszłość

Dzięki tej umowie Koleje Dolnośląskie zdecydowały się na skorzystanie z przysługującego im prawa opcji i do pięciu pociągów Elf2 z zamówienia podstawowego dołożyły kolejnych osiem. Dzięki temu na Dolny Śląsk trafi w sumie trzynaście nowych, pięcioczłonowych składów z PESA Bydgoszcz a pierwsze wyjadą na trasy już w 2022 roku.

W umowie podpisanej z producentem 29 września ubiegłego roku pomiędzy przewoźnikiem i PESA Bydgoszcz, ujęto pięć elektrycznych pociągów Elf2 wraz z prawem opcji, umożliwiającym zamówienie w przyszłości kolejnych dwudziestu składów. Ogłoszone rozszerzenie zamówienia zwiększy wartość kontraktu o 232 mln złotych.

Systematycznie rozszerzamy sieć połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Nasz samorządowy projekt przejmowania od państwa nieczynnych dotychczas linii i przywracania ich do ruchu pasażerskiego jest zaawansowany i wymaga stałego rozwijania taboru naszego przewoźnika – Kolei Dolnośląskich. Nowoczesne pociągi Elf2 mogą zabrać na pokład ponad 540 pasażerów dlatego idealnie odpowiadają potrzebom mieszkańcom Dolnego Śląska, którzy z każdym rokiem coraz chętniej korzystają z kolei regionalnej – podkreśla marszałek Przybylski.

Wartość całego zamówienia w bydgoskiej Pesie sięgnie 377 mln złotych, a jeden pociąg będzie kosztował 29 mln złotych. Nowy tabor pozwoli Kolejom Dolnośląskim oraz samorządowi województwa dolnośląskiego kontynuować rozwój siatki połączeń w regionie w kolejnych latach. Ostatnie składy zostaną przekazane przewoźnikowi do połowy 2023 roku.

– Zamierzamy nadal intensywnie inwestować w rozwój kolei w regionie. Pomijając sytuację epidemiczną, dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że kolej jest jednym z najpopularniejszych środków transportu wśród Dolnoślązaków. To dla nas jasny sygnał, że warto kontynuować jej rozwój – deklaruje Tymoteusz Myrda, koordynujący transport kolejowy w zarządzie województwa.

Co ważne, Koleje Dolnośląskie nadal mogą rozszerzyć kontrakt z PESA Bydgoszcz o kolejne 12 sztuk.

– Od samego początku naszym zamiarem było zakupienie największej możliwie liczby nowych pociągów w ramach tego projektu taborowego. W zeszłym roku zamówiliśmy 11 pociągów, w tym 6 hybryd z Newagu, dzisiaj wyraziliśmy wolę zwiększenia tego zamówienia o kolejnych osiem, nowoczesnych składów. Cały czas pracujemy także nad tym, aby maksymalnie wykorzystać opcje zakupowe. Mamy na to jeszcze trochę czasu – kończy prezes Stawikowski.

Komfortowe wyposażenie pociągów

Wybrany przez Koleje Dolnośląskie model Elf2 należy do najnowszej generacji pociągów elektrycznych zaprojektowanych przez PESA Bydgoszcz. Składy mogą rozwijać prędkość maksymalną sięgająca 160 km/h. Do tej pory PESA dostarczyła przewoźnikom kolejowym w Polsce i za granicą ponad 550 autobusów szynowych i zespołów trakcyjnych, w tym 47 składów Elf2.

Dzięki skorzystaniu z opcji Koleje Dolnośląskie będą dysponować flotą 13 nowoczesnych pięcioczłonowych Elfów2. Te niskoemisyjne, komfortowe i bezpieczne pojazdy idealnie odpowiadają potrzebom kolei aglomeracyjnych i regionalnych. Jestem przekonany, że zarówno pasażerowie jak i  obsługa pociągów będą z nich zadowoleni, co przełoży się na kolejne zamówienia w ramach opcji – powiedział Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz.

Nowe pociągi posiadają 250 miejsc siedzących. W sumie będą mogły zabrać na pokład ponad 540 pasażerów. Dla podwyższenia komfortu podróży i bezpieczeństwa pasażerów Elfy2 będą wyposażone w klimatyzację, WiFi, miejsce do przewozu rowerów, dwa miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych, miejsce na większe bagaże oraz monitoring. Dodatkowo producent będzie zobowiązany do serwisowania pociągów do poziomu P3.2.

Elf 2 na wrocławskim dworcu

Podpisaniu umów towarzyszyła również krótka prezentacja pojazdu z rodziny Elf2, który specjalnie na tę okazję przyjechał z Bydgoszczy do Wrocławia. W okolicach południa dziennikarze, miłośnicy kolei oraz zwykli podróżni mieli możliwość obejrzenia z każdej strony egzemplarza handlowego produktu Pesy. Oczywiście z załogą Kolei Dolnośląskich na pokładzie, która zadbała także o to, aby każdy gość opuścił pokład z firmowym gadżetem.

 

 Zakup nowego taboru jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pn. „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr V Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.