Nowa ulga dla Honorowych Dawców Krwi

Czas pandemii to dla wszystkich trudny okres i konieczność wspólnego zaangażowania w walkę z koronawirusem. Tym bardziej ważne jest wzajemne wsparcie i docenianie chęci pomocy innym. Z tym założeniem Koleje Dolnośląskie wprowadziły do oferty nową ulgę dla Honorowych Dawców Krwi.

 

Wraz z początkiem roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy antycovidowej, która zakłada m.in. przyznanie nowych zniżek na transport miejski i kolejowy. Zniżka obowiązująca od 26.01.2021r. skierowana jest do krwiodawców oraz ozdrowieńców – dawców osocza po chorobie COVID -19 i uprawnia do zakupu biletów jednorazowych z ulgą ustawową w wysokości 33%. 

 

Kto może nabyć bilet

Ulga obejmuje krwiodawców, którzy oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składniki, w tym osocze po przechorowaniu COVID-19. Zniżka dotyczy biletów jednorazowych i będzie obowiązywała wyłącznie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Aby móc skorzystać ze zniżki uprawniony musi posiadać specjalne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. Zaświadczenie uprawnia do ulgi przez 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 

Bilety z ulgą w pociągach KD

Bilety z ulgą 33% zakupić można w pociągach Kolei Dolnośląskich zgłaszając się do konduktorów. Szybkie wprowadzenie do oferty nowych biletów było możliwe dzięki nowym terminalom konduktorskim, w które obsługa została wyposażona w grudniu 2020 roku.

– Dzięki systemowi informatycznemu, w który wyposażone są nowe terminale mogliśmy z dnia na dzień wprowadzić nową ulgę do oferty. To jedna z korzyści, którą kierowaliśmy się decydując o wprowadzeniu nowych zestawów konduktorskich – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Nowe terminale są też szybsze i oszczędzają czas pasażerów kupujących bilety – dodał Rodak.

Z przyczyn technicznych zakup biletów z nową ulgą będzie możliwy w kasach biletowych od 1 lutego 2021 r. – do tego dnia PKP Informatyka, odpowiedzialna za informatyczny system rezerwacji i sprzedaży, ma zaktualizować ofertę o nowy rodzaj zniżki. W między czasie drużyny konduktorskie nie będą naliczać dodatkowych opłat za wystawienie biletów z nową zniżką.