Jest nowy przetarg na SZT, są oferty na finansowanie

Kolejny przetarg na zakup nowych pociągów spalinowych ogłosiły Koleje Dolnośląskie. Spółka zdecydowała również o przedłużeniu terminu związania ofertą producentów, którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu na dostawę pięciu składów elektrycznych. Jest również oferta na kredyt.

Nowe postępowanie na pociągi spalinowe to efekt braku ofert we wcześniejszym przetargu, o czym Koleje Dolnośląskie poinformowały na początku czerwca. Spółka nadal planuje zakupić dwa dwuczłonowe składy o takim napędzie.

– Planując inwestycje taborowe stawiamy na budowę optymalnej, również ekonomicznie, floty pojazdów, odpowiadającej na uwarunkowania infrastrukturalne planowanych w przyszłości połączeń – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. ­– Naturalną decyzją było więc powtórzenie postępowania na pociągi spalinowe – dodał.

Na dostawę dwóch składów wybrany producent będzie miał 24 miesiące od podpisanie umowy. Przetarg przewiduje jednak możliwość rozszerzenia zamówienia przez skorzystanie z prawa opcji o kolejnych sześć sztuk. Spółka czeka na oferty producentów do 23 lipca 2020 r. Jedynym kryterium decydującym o wyborze będzie cena (link do postępowania)

Oferty na nowe pociągi

Koleje Dolnośląskie są także w trakcie analizy ofert w przetargu na zakup pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, który został ogłoszony w lutym 2020 r. Swoje propozycje przedstawiły bydgoska PESA oraz Newag S.A. z Nowego Sącza. Przetarg przewiduje również opcję na dostawę kolejnych dwudziestu elektrycznych składów. W porozumieniu z producentami Spółka skorzystała z możliwości wydłużeniu terminu związania ofertą o 60 dni, w efekcie KD mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej złożonych ofert do 21 sierpnia br.

Spółka przygląda się również ofercie złożonej w postępowaniu na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT). Ich dostawą zainteresowany jest Newag. Czas na podjęcie decyzji w sprawie tego postępowania upływa 2 września 2020 r. Koleje Dolnośląskie także w tym przypadku zapewniły sobie możliwość zakupu dodatkowych pojazdów w ramach tzw. opcji.

Są też oferty na kredyt

19 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargach na udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakup pojazdów w ramach realizowanego projektu „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”. Jedynym podmiotem, który zgłosił się do udziału w postępowaniach jest mBank S.A., Odział Korporacyjny w Wałbrzychu, którego oferty będą obecnie poddane analizie.