Inwestujemy w zaplecze techniczne do obsługi taboru

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. przed kilkoma dniami ogłosiła postępowanie w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej, dotyczącej rozbudowy zaplecza technicznego do obsługi taboru. To pierwszy etap oczekiwanej od dawna inwestycji. Na należącej do KD działce przy ul. Pątnowskiej w Legnicy, której potencjał ma zostać wykorzystany w pełni, zaprojektowane zostaną nowe hale przeglądowe z malarnią, tokarnią, zapadnią, myjnią i szlifiernią.

Dzięki temu w zakresie przeglądów i serwisowania swojego taboru, zarówno elektrycznych, jak i spalinowych zespołów trakcyjnych Koleje Dolnośląskie S.A. będą samowystarczalne! W perspektywie lat 2022-2033 oszczędności z tego tytułu osiągnąć mogą niebagatelną kwotę 200 mln zł. Co więcej KD S.A. usługi serwisowe i przeglądowe świadczyć będą komercyjnie, we wspomnianym okresie osiągając przychody na poziomie nawet 60 mln zł. Rozpoczęcie budowy nowego zaplecza technicznego planuje się w połowie przyszłego roku a jego uruchomienie może nastąpić w trzecim kwartale 2022 r.