Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej

1.Docelowy wygląd aplikacji

Wygląd aplikacji KG DO

Po załadowaniu danych oraz po wybraniu przez użytkownika stacji oraz pojazdów na połączeniach, na ekranie zostaną zaprezentowane ikony odpowiadające poszczególnym elementom.

Aplikacja wspiera obsługę gestami dwóch palców, np. powiększanie, pomniejszanie, obrót i nachylenie widoku mapy. Jeśli mapa zostanie obrócona lub pochylona, to w lewym górnym rogu pod paskiem aplikacji pojawi się symbol kompasu. Kompas Kliknięcie na symbol kompasu spowoduje powrót mapy do orientacji północ-południe i/lub zlikwiduje pochylenie.

aplikacja KD GO 015

 

2. Górny pasek

Górny pasek aplikacji KD GO

Poszczególne elementy odpowiadają za:

boczne menu Wybór bocznego menu (dostępne również po przesunięciu palcem od lewej strony ekranu),

Wyszukiwanie pojazdów i stacji,

Zbliżenie do obszaru zajmowanego przez pojazdy,

Włączenia własnej lokalizacji,

Dodatkowe opcje

3. Boczne lewe menu

Boczne lewe menu

Za pomocą widoku, użytkownik może odfiltrować stacje oraz pojazdy wedle zainteresowania.

Elementy wyboru połączeń posiadają 4 stany:

ukryj ukryj,

od stacji,

do stacji,

pokazuj wszystkie.

Kliknięcie na ikonę stacji pozwala zaznaczyć bądź odznaczyć jednocześnie wszystkie stacje.

Kliknięcie na ikonę połączenia pozwala zmienić sekwencyjnie stan filtru (spośród 4 możliwych) jednocześnie dla wszystkich stacje.

 

4. Dolny pasek dla stacji kolejowej

Poszczególne elementy odpowiadają za:

Nazwa stacji,

Szybki wybór połączeń,

Zbliżenie mapy do stacji.

Dolny pasek można schować przesuwając po nim palcem w lewo lub w prawo.

 

5. Dolny pasek dla pojazdu

Poszczególne elementy odpowiadają za:

Aktualny kierunek przemieszczania się,

Numer lub nazwa pociągu oraz połączenie od – do stacji,

Zbliżenie mapy do pojazdu,

Podążanie za pojazdem.

Dolny pasek można schować przesuwając po nim palcem w lewo lub w prawo.

 

6. Wyszukiwanie

W polu wyszukiwania użytkownik może wprowadzić frazę, na podstawie której aplikacja wyszuka dla niego odpowiednie elementy (stacje i/lub pojazdy). Możliwe jest wyszukiwanie z przedrostkami „od:” oraz „do:”. Interakcja z wyszukanymi elementami przeniesie do zaznaczenia na widoku mapy.

 

7. Lokalizacja

Przy dostępnej oraz włączonej lokalizacji  w urządzeniu mobilnym, użytkownik będzie mógł sprawdzić na mapie, gdzie aktualnie się znajduje.

 

8. Boczne prawe menu dla stacji

Widok pozwala na sprawdzenie najbliższych odjazdów ze stacji. Lista prezentuje pojazdy połączeń, które już stacje odwiedziły , są na kursie do stacji lub też realizacje są dopiero zaplanowane.

Widok prezentuje również poglądowe zdjęcie stacji.

 

9. Boczne prawe menu dla pojazdu

Widok przedstawia informacje o pojeździe, w tym numer pociągu. Piktogramy obok numeru informują czy pojazd przystosowany jest do przewozu osób na wózkach inwalidzkich , czy posiada klimatyzację  i czy posiada toalety . Prezentowane jest tu również poglądowe zdjęcie pojazdu.

Widok pozwala sprawdzić postęp pojazdu w kursie. Lista prezentuje poszczególne stacje w kolejności odwiedzania przez pociąg, oznaczając te już odwiedzone  i jeszcze nie odwiedzone . Dodatkowo prezentowany jest rozkładowy czas odjazdu  oraz w przypadku wystąpienia zostanie zaprezentowane ewentualne szacowane odstępstwo od planowanego przyjazdu  (odstępstwo od rozkładu może ulegać dynamicznej zmianie).

Dodatkowo użytkownik może sprawdzić:

liczbę wolnych miejsc / liczbę osób jaką pociąg może pomieścić,

aktualną prędkość z jaką porusza się pociąg,

procentowe wykonanie kursu.

 

10. Dodatkowe opcje

Poszczególne elementy odpowiadają za:

Zmiana typu podkładu mapowego (mapa, teren, satelita)

Zmiana czasu aktualizacji danych

Przejście do strony WWW Kolei Dolnośląskich S.A.

Przejście do strony WWW Biura Rzeczy Znalezionych

Przejście do strony WWW z rozkładem jazdy pociągów KD S.A.

Przejście do strony WWW z mapą połączeń

Przejście do strony WWW z instrukcją obsługi KD Go!

Przejście do informacjami o aplikacji

Po kliknięciu na opcję zmiany typu podkładu mapowego z wyświetlonego menu można wybrać typ podkładu: mapa, teren, satelita.

Po kliknięciu na opcję zmiany czasu aktualizacji danych o pozycjach pociągów z wyświetlonego menu co jaki czas aplikacja ma odpytywać serwer o nowe dane.