Informacje o spółce

Firma, pod która spółka działa:
KOLEJE DOLNOSLASKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:
kraj POLSKA, woj. DOLNOSLASKIE, powiat LEGNICA, gmina LEGNICA, miejsc. LEGNICA

Adres:
ul. KOLEJOWA, nr 2, miejscowość LEGNICA, kod 59-220, poczta LEGNICA, kraj POLSKA

REGON: 020674645, NIP: 6912402576

Oznaczenie formy prawnej:
SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS: 0000298575

Oznaczenie sądu:
SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Wysokosc kapitału zakładowego:
117 060 000,00 ZŁ