A A Czcionka

Mobilne automaty biletowe

w najnowszych pociągach KD typu Impuls 45WE

W wybranych pociągach Kolei Dolnośląskich S.A prowadzona jest sprzedaż biletów za pośrednictwem specjalnych biletomatów. Dostępne są w nich bilety:

   1. według taryfy podstawowej (TP-KD):
    • jednorazowe (normalne, z ulgami ustawowymi i z ulgą handlową 50%),
    • tygodniowe (normalne),
    • miesięczne (normalne, z ulgami ustawowymi i z ulgą handlową 50%),
   2. według taryfy RAZEM (dla podróżnych z REGIOkartą):
    • jednorazowe (normalne i z ulgami ustawowymi),
    • tygodniowe (normalne),
    • miesięczne (normalne i z ulgami ustawowymi),
   3. według ofert specjalnych:
    • Dobry bilet,
    • Taryfa Aglomeracyjna,
    • Bilet Sowiogórski,
    • Weekend z KD,
    • Razem z KD,
    • Senior 60+,
    • Legitymacja KD 50%,
    • Dla pracowników kolei i ich rodzin (UUT),
    • Bilety dla posiadaczy międzynarodowej karty FIP,
   4. na przewóz roweru, bagażu i psa.

Płatność w biletomatach mobilnych możliwa jest wyłącznie kartą.