DKA
Wrocław Główny - Jelcz-Laskowice

Już dziś skorzystaj z nowego połączenia utworzonego w ramach projektu –  Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych (DKA), na trasie Jelcz Laskowice – Wrocław Główny przez Dobrzykowice i Wrocław Wojnów.

JEDEN BILET – DWIE TRASY

Dobry Bilet DKA - schemat połączenia Jelcz-Laskowice do Wrocław Główny

Dolnośląskie Koleje Aglomeracyjne - Logotyp

UWAGA: Na przejazd pociągiem oznaczonym logo DKA na trasie Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice obowiązuje standardowy bilet Kolei Dolnośląskich, który można nabyć:

– we wszystkich kasach biletowych i Biurach Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich,

– w pociągach Kolei Dolnośląskich,

– w automatach biletowych prowadzących sprzedaż biletów Kolei Dolnośląskich,

bezpośrednio na stronie kolejedolnoslaskie.pl,

– we wszystkich kasach biletowych POLREGIO,

– za pośrednictwem platformy KOLEO,

– za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY.

Cennik biletów relacji Jelcz-Laskowice – Wrocław Gł. w ofercie „Dobry Bilet”:
– bilet jednorazowy T/P 23,40 zł
– bilet miesięczny T/P 280 zł

Nowe przystanki we Wrocławiu:

– Wrocław Wojnów Wschodni,
– Wrocław Strachocin,
– Wrocław Szczepin,
– Wrocław Popiele.

Zakup nowego taboru jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pn. „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, Działania nr 5.2. w Priorytecie nr V Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.